Naar boven
Thuiswerkovereenkomst Het model invullen

Thuiswerkovereenkomst

Laatste revisie
Laatste revisie 15-08-2023
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 3 tot 4 pagina's
Het model invullen

Het model

Laatste revisieLaatste revisie: 15-08-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 3 tot 4 pagina's

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Thuiswerkovereenkomst

Een Thuiswerkovereenkomst kan worden gebruikt ter aanvulling van de arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer, om de gemaakte afspraken omtrent werken vanuit huis vast te leggen. De afspraken zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst blijven dus van toepassing.

Onder thuiswerken wordt verstaan het verrichten van de werkzaamheden vanuit het huis van de werknemer, in plaats van op de normale werkplek zoals het kantoor.

Door middel van een Thuiswerkovereenkomst weet de werknemer wat er van hem verwacht wordt tijdens de dag(en) dat hij vanuit huis werkt, en welke verantwoordelijkheden de werkgever draagt.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor thuiswerken. Er kan per Werknemer een passende afspraak gemaakt worden betreffende de thuiswerkdag en de bijbehorende werktijden. Er kan een combinatie van thuiswerken en werken vanaf kantoor overeengekomen worden, of er kan afgesproken worden dat de Werknemer enkel thuiswerkt. Ook kan de Werkgever ervoor kiezen om de keuze van werktijden aan de Werknemer over te laten. Dit geeft extra flexibiliteit aan de Werknemer, maar kan onhandig zijn in bepaalde functies waarbij veel wordt overlegd met collega's.


Thuiswerkplek

De thuiswerkplek van de werknemer moet voldoen aan de voorwaarden gesteld in de Arbeidsomstandighedenwet. Vooral van belang is dat de thuiswerkplek ergonomisch is ingericht, wat inhoudt dat de werknemer in een goede lichaamshouding en in goed licht kan werken. Indien nodig, is de werkgever verplicht een afstelbare bureaustoel, een bureau en een bureaulamp aan de werknemer (in bruikleen) ter beschikking te stellen.


Hoe dit document te gebruiken

De Thuiswerkovereenkomst dient te worden ingevuld met alle relevante informatie met betrekking tot de werknemer en de werkgever. Daarnaast worden de regels omtrent het thuiswerken vastgelegd, waaronder het volgende:

  • Het aantal dagen/dagdelen waarop de werknemer gaat thuiswerken en welke specifieke dagen dit zijn
  • Bereikbaarheid van de werknemer tijdens het thuiswerken
  • De inrichting van de thuiswerkplek
  • Voorzieningen die de werkgever vertrekt aan de werknemer ten behoeve van het thuiswerken
  • Beveiliging en privacy
  • Ziekte en verzuim

Na het invullen van alle informatie en regels wordt de overeenkomst in tweevoud ondertekend en krijgen de werkgever en de werknemer beiden een exemplaar.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen