Ouderlijke toestemming voor minderjarige om te reizen Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Ouderlijke toestemming voor minderjarige om te reizen

Laatste revisie Laatste revisie 03-11-2023
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
4,3 - 4 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 03-11-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Beoordeling: 4,3 - 4 stemmen

Het model invullen

Een Ouderlijke toestemming voor een kind om te reizen kan gebruikt worden als bewijs dat een kind of meerdere kinderen de toestemming hebben van de ouder(s) of voogd(en) om alleen of onder toezicht van een andere volwassene te reizen.

De volgende situaties met verplichte toestemming zijn mogelijk:

  • Indien een kind reist met 1 van de ouders/voogden, is in het geval van gezamenlijk ouderlijk gezag/voogdij de toestemming van de andere gezaghebbende ouder/voogd nodig.
  • Indien een kind met een andere volwassene (niet 1 van de ouders) naar het buitenland gaat, is toestemming van de gezaghebbende ouder(s)/voogd(en) nodig.
  • Indien een kind reist met een ouder die geen ouderlijk gezag heeft, is toestemming van de gezaghebbende ouder(s)/voogd(en) nodig.
  • Indien een kind alleen reist, zonder toezicht van een volwassene, is toestemming van de gezaghebbende ouder(s)/voogd(en) nodig. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de regels omtrent vliegen. Een kind tot 5 jaar mag niet zonder ouder of voogd vliegen. Een kind tussen de 5 en 12 jaar mag enkel vliegen onder begeleiding van een steward(ess).

Het meedragen van dit document is niet verplicht, maar kan het eenvoudiger maken om de toestemming te bewijzen bij controle.


Hoe dit document te gebruiken

Dit document dient te worden ingevuld met de gegevens van het reizende kind/de reizende kinderen, de personen die toestemming geven voor deze reis en de eventuele volwassene die meegaat op de reis. Daarnaast moeten de bestemming en de data van de reis vermeld worden.

Na het invullen van het document moet deze worden getekend door de persoon/personen die toestemming geeft/geven. Vervolgens kan het document meegegeven worden aan het kind/de kinderen tijdens de reis, en getoond worden wanneer naar de toestemming gevraagd wordt.

Indien van toepassing moeten de volgende documenten bijgevoegd worden:

  • Een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de toestemming gevende persoon/personen;
  • Een internationale geboorteakte van het kind;
  • Een recent uittreksel van het gezag register (dit is op te vragen bij de Rechtbank);
  • Het ouderschapsplan;
  • Gerechtelijke uitspraak/uitspraken betreffende gezag en omgang.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen