Ouderlijke toestemming voor minderjarige om te reizen Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Ouderlijke toestemming voor minderjarige om te reizen

Laatste revisie Laatste revisie 03-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 03-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Wat is ouderlijke toestemming voor een minderjarige om te reizen?

Een Ouderlijke toestemming voor een kind om te reizen kan gebruikt worden als bewijs dat een kind of meerdere kinderen de toestemming hebben van de ouder(s) of voogd(en) om alleen of onder toezicht van een andere volwassene te reizen.


Is het verplicht om ouderlijke toestemming voor een minderjarige te hebben om te reizen?

In de volgende situaties is er sprake van verplichte toestemming:

 • Indien een kind reist met 1 van de ouders/voogden, is in het geval van gezamenlijk ouderlijk gezag/voogdij de toestemming van de andere gezaghebbende ouder/voogd nodig.
 • Indien een kind met een andere volwassene (niet 1 van de ouders) naar het buitenland gaat, is toestemming van de gezaghebbende ouder(s)/voogd(en) nodig.
 • Indien een kind reist met een ouder die geen ouderlijk gezag heeft, is toestemming van de gezaghebbende ouder(s)/voogd(en) nodig.
 • Indien een kind alleen reist, zonder toezicht van een volwassene, is toestemming van de gezaghebbende ouder(s)/voogd(en) nodig. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de regels omtrent vliegen. Een kind tot 5 jaar mag niet zonder ouder of voogd vliegen. Een kind tussen de 5 en 12 jaar mag enkel vliegen onder begeleiding van een steward(ess).

Hoewel het hebben van toestemming in de bovenstaande gevallen verplicht is, is het meedragen van dit document dat niet. Het kan het echter eenvoudiger maken om de toestemming te bewijzen bij een mogelijke (grens)controle.


Wie kan een ouderlijke toestemming geven voor een minderjarige om te reizen?

Iedere persoon met ouderlijk gezag over het kind moet toestemming geven voor de reis als zij zelf niet meegaan.

Ouderlijk gezag betekent dat een ouder of voogd het recht en de plicht heeft om voor het kind te zorgen en beslissingen te nemen over zijn of haar opvoeding en verzorging. Normaal gesproken hebben beide ouders gezamenlijk gezag als ze getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Bij ongehuwde ouders heeft de moeder automatisch gezag; de vader krijgt dit alleen na erkenning en gezamenlijk gezag aanvragen. Een voogd kan gezag hebben als de ouders dit niet hebben.

Geen ouderlijk gezag meer hebben betekent dat een ouder of voogd niet langer bevoegd is om beslissingen over het kind te nemen, bijvoorbeeld na een scheiding als de rechter het gezag aan één ouder toewijst of bij beëindiging van voogdij door de rechter. Als iemand geen gezag heeft, hoeft er ook geen toestemming aan die persoon gevraagd te worden voor de reis door het kind.


Wat kan de duur van een ouderlijke toestemming voor een minderjarige om te reizen zijn?

De ouderlijke toestemming voor het kind om te reizen wordt gegeven voor de duur van de reis. De toestemming geldt dan ook alleen voor deze reis. Als het kind na terugkomst opnieuw op reis gaat, moet er opnieuw en door de juiste personen toestemming verleend worden.


Wat moet er gedaan worden nadat een ouderlijke toestemming voor een minderjarige om te reizen is opgesteld?

Nadat de ouderlijke toestemming voor een minderjarige om te reizen is opgesteld, moet het worden uitgeprint. Het uitgeprinte formulier moet worden meegenomen op de reis. Het moet worden ondertekend door de ouder(s) of voogd(en) die toestemming geven voor de reis. Dit ondertekende formulier moet beschikbaar zijn voor controle bij de grens of tijdens de reis.


Welke documenten moeten als bijlage bij een ouderlijke toestemming voor een minderjarige om te reizen worden toegevoegd?

Indien van toepassing moeten de volgende documenten bijgevoegd worden:

 • Een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de toestemming gevende persoon/personen;
 • Een (internationale) geboorteakte van het kind;
 • Een recent uittreksel van het gezag register (dit is op te vragen bij de Rechtbank);
 • Het ouderschapsplan;
 • Gerechtelijke uitspraak/uitspraken betreffende gezag en omgang.

Het is belangrijk om deze documenten bij te voegen omdat ze dienen als bewijs van de ouderlijke toestemming en de juridische status van het gezag over het kind.


Wat moet ouderlijke toestemming voor een minderjarige om te reizen bevatten?

De ouderlijke toestemming voor een minderjarige om te reizen moet de volgende informatie bevatten:

 • De gegevens van de het reizende kind/de reizende kinderen;
 • De gegevens van de personen die toestemming geven voor de reis en de gegevens van eventuele volwassenen die meegaan op de reis;
 • De bestemming van de reis en de data van de reis.


Welke wetten zijn van toepassing op de ouderlijke toestemming voor een minderjarige om te reizen?

Op de ouderlijke toestemming voor een minderjarige om te reizen is boek 1 Burgerlijk Wetboek van toepassing.


Het model bewerken?

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen