Powrót do góry

List referencyjny pracownika

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z odpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, czy pracownik nadal jest zatrudniony u pracodawcy. Zaznaczenie odpowiedzi: "tak" oznacza, że pracownik nadal pracuje u pracodawcy, umowa o pracę nadal wiąże strony. Zaznaczenie odpowiedzi: "nie" oznacza, że umowa o pracę nie wiąże już stron, pracownik nie wykonuje już pracy na rzecz pracodawcy.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia ________

________ z siedzibą w: ________

przy: ________,

NIP: ________, REGON: ________LIST REFERENCYJNY
Pani ________, zwana dalej Pracownikiem" jest zatrudniona w ________ od ________, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, na stanowisku: ________.


Do podstawowych obowiązków Pracownika należy:

________


Z powierzonych obowiązków Pani ________ wywiązuje się w sposób:

________
Z poważaniem,

________

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia ________

________ z siedzibą w: ________

przy: ________,

NIP: ________, REGON: ________LIST REFERENCYJNY
Pani ________, zwana dalej Pracownikiem" jest zatrudniona w ________ od ________, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, na stanowisku: ________.


Do podstawowych obowiązków Pracownika należy:

________


Z powierzonych obowiązków Pani ________ wywiązuje się w sposób:

________
Z poważaniem,

________