Powrót do góry

List referencyjny pracownika

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z odpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, czy Pracownik nadal jest zatrudniony u Pracodawcy. Zaznaczenie odpowiedzi: "tak" oznacza, że pracownik nadal pracuje u Pracodawcy. Umowa o pracę nadal wiąże strony. Zaznaczenie odpowiedzi: "nie" oznacza, że umowa o pracę nie wiąże już stron. Pracownik nie wykonuje już pracy na rzecz Pracodawcy.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia ________ r.

Pracodawca: ________
przy: ________,
NIP: ________


LIST REFERENCYJNYPani ________, zwana dalej „Pracownikiem" jest zatrudniona w/u: ________, od: ________ r., na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, na stanowisku: ________.


Do podstawowych obowiązków Pracownika należy:

________


Z powierzonych obowiązków Pani ________ wywiązuje się w sposób:

________
Z poważaniem,________

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia ________ r.

Pracodawca: ________
przy: ________,
NIP: ________


LIST REFERENCYJNYPani ________, zwana dalej „Pracownikiem" jest zatrudniona w/u: ________, od: ________ r., na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, na stanowisku: ________.


Do podstawowych obowiązków Pracownika należy:

________


Z powierzonych obowiązków Pani ________ wywiązuje się w sposób:

________
Z poważaniem,________