กลับไปด้านบน
Coronavirus / COVID-19 หนังสือร้องเรียน ผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภค กรอกแบบฟอร์ม

(Coronavirus / COVID-19) หนังสือร้องเรียน ผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภค

ปรับปรุงล่าสุด
ปรับปรุงล่าสุด 15/03/2564
รูปแบบ
รูปแบบ Word และ PDF
ขนาด
ขนาด 2 ถึง 3 หน้า
กรอกแบบฟอร์ม

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุด 15/03/2564

ขนาด 2 ถึง 3 หน้า

รูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

(Coronavirus / COVID-19) หนังสือร้องเรียน ผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภค

หนังสือร้องเรียน ผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นหนังสือที่บุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภค (เช่น ผู้ซื้อสินค้า/บริการ) จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความประสงค์ร้องเรียนการกระทำของผู้ประกอบการ ต่อกรมการค้าภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลการขายสินค้า/บริการ (เช่น ราคาขายปลีก การชั่ง ตวง วัด) อันเนื่องมาจากการถูกเอาเปรียบโดยผู้ประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เช่น

  • การขายสินค้าราคาแพง
  • การขายสินค้าโดยไม่ระบุราคา
  • การกักตุนสินค้า
  • การโกงตาชั่ง

แม้ว่าผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนทางวาจาต่อกรมการค้าภายในได้ที่หมายเลข 1569 อย่างไรก็ดี ผู้ร้องเรียนอาจจัดทำคำร้องเรียนเป็นหนังสือเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการร้องเรียนด้วย

 

การนำไปใช้

ในการจัดทำหนังสือร้องเรียน ผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ผู้จัดทำซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนควรมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำควรระบุ/อธิบาย

  • รายละเอียดของผู้ร้องเรียน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ เป็นต้น
  • รายละเอียดสินค้า/บริการ และพฤติการณ์การเอาเปรียบของผู้ประกอบการ เช่น การขายหน้ากากอนามัยเกินราคา
  • ความเสียหายที่ผู้ร้องเรียนได้รับ (ถ้ามี)

เมื่อจัดพิมพ์และลงนามโดยผู้ร้องเรียนแล้ว ผู้ร้องเรียนอาจส่งหนังสือร้องเรียนให้แก่กรมการค้าภายในด้วยตัวเองหรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการค้าภายในก็ได้ พร้อมกับแนบหลักฐานประกอบการร้องเรียน (ถ้ามี)

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร

 

แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม