En başa dön
Analık Doğum İzni Dilekçesi Örneği doldur

Analık (Doğum) İzni Dilekçesi

Son güncelleme
Son güncelleme 28.06.2023
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 1 sayfa
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncellemeSon güncelleme: 28.06.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Analık (Doğum) İzni Dilekçesi

Analık (Doğum) İzni Dilekçesi, hamile olan ve alanlık (doğum) izninden faydalanmak isteyen işçi, memur veya çalışan tarafından kullanılır.

Doğum izni, diğer bir ifadeyle analık izni, doğumdan önceki ve doğumdan sonraki süreci kapsayacak şekilde düzenlenen; doğacak olan çocuğun anne ile olan ilişkisini ve kadın çalışanın hamilelik halinin korunmasını esas alan izindir. Bu kapsamda analık kavramı bir bütün olarak hamilelik, doğum ve doğum sonrası süreçleri bünyesinde barındırır.


Analık İzin Süreleri

Analık (doğum) izni süresi, tek gebelikte;

 • Doğumdan önce: Çalışan sekiz haftalık ücretli izin hakkına sahiptir. Kadın işçinin/memurun talebi ve çalışmanın sağlığına zarar vermeyeceğine dair doktor raporu ile doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışılabilir.
 • Doğumdan sonra: Çalışan sekiz hafta boyunca ücretli izne ayrılabilir. Doğumdan önce kullanılmayan izinler, doğum sonrası döneme eklenir.
 • Hamilelik süresince: Çalışan rutin kontroller için ücretli izin hakkına sahiptir.

Analık (doğum) izni süresi, çoğul gebelikte;

 • Doğumdan önce: Çalışan on haftalık ücretli izin hakkına sahiptir. Kadın işçinin/memurun talebi ve çalışmanın sağlığına zarar vermeyeceğine dair doktor raporu ile doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışılabilir.
 • Doğumdan sonra: Çalışan sekiz hafta boyunca ücretli izne ayrılabilir. Doğumdan önce kullanılmayan izinler, doğum sonrası döneme eklenir.
 • Hamilelik süresince: Çalışan rutin kontroller için ücretli izin hakkına sahiptir.

Bu izin sürelerinin işveren tarafından kullandırılması zorunludur.

Analık iznine ayrılan çalışanın yerine birinin alınması halinde, çalışanın işe geri dönmesiyle yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer.

İzin sürelerinde işveren, işçinin bulunduğu görevine göre ücret ödemeye devam edecektir. Analık izni sona erdiğinde, izinden faydalanan çalışan aynı göreve döner.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belge içerisinde;

 • Annenin adı soyadı ve TC kimlik numarası,
 • Hamile olduğu bebek sayısı,
 • Çalıştığı kurumun adı ve adresi,
 • Görevli olduğu pozisyonu/işi,
 • İzin başlangıç tarihi, ve izni geçireceği adres

sorulmaktadır.

Bu belgenin sunulması için özel bir zaman aralığı belirlenmemiştir. Bu belge 1 (bir) nüsha halinde yazdırılarak, kadın işçi/memur tarafça imzalanır ve işçinin/memurun çalıştığı kuruma/şirkete sunulur.


Yasal Dayanak

Kadınlara yönelik uygulanan çalıştırma yasağı ve izinler temelde Anayasa'da düzenlenmiştir. Anayasa'ya göre çalışma şartları ve dinlenme hakkı kapsamında kadın ve erkeğin kabul edilebilir farklılıkları eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmez. Analık izni de bunlardan biridir. Analık (doğum) izni, çalışanın tabi olduğu kanuna göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya 4357 sayılı İş Kanunu'nda ve ilgili diğer mevzuatta yer alır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur