En başa dön
Senelik Ücretli İzin Dilekçesi Örneği doldur

Senelik Ücretli İzin Dilekçesi

Son güncelleme
Son güncelleme 23.06.2023
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 1 sayfa
Puan 5 - 1 oy
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncellemeSon güncelleme: 23.06.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Puan: 5 - 1 oy

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Senelik Ücretli İzin Dilekçesi

Bu belge deneme süresi dahil olmak üzere iş yerinde en az bir (1) sene çalışmış işçilerin senelik izin talebinde bulunması amacı ile kullanılmaktadır.

Ücretli izin hakkını kullanan işçi, izin süresi boyunca ücretini almaya devam edecektir. İş Kanunu uyarınca işçi yıllık ücretli izin hakkından feragat edememektedir. Niteliğinden kaynaklı olarak bir yıldan az süren mevsimlik iş veya kampanya işlerinde çalışan işçilere senelik izin hakkı hükümleri uygulanmamaktadır.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belge, deneme süresi de dahil olmak üzere işe başladığı günden itibaren en az bir sene çalışarak senelik izne hak kazanmış olan işçilerin ücretli izinlerini talep etme imkanı sağlamaktadır.

İş Kanunu uyarınca işçilere tanınan senelik ücretli izin süreleri aşağıdaki gibidir:

  • Bir seneden beş seneye kadar (beşinci yıl dahil olmak üzere) en az on dört gün,
  • Beş seneden fazla 15 seneden az olanlara en az 20 gün,
  • On beş sene ve daha fazla çalışmış olanlara en az 26 gün,

senelik ücretli izin hakkı tanınmalıdır.

Yeraltı işlerinde çalışan işçilere, 18 yaşından küçük olan işçilere ve 50 ve üstü yaşındaki işçilere verilecek yıllık izin süresi 20 günden az olamaz. Ayrıca iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmelerinde bu sürelerin artırılması mümkündür. İzin günü miktarının kanunda belirtilen alt sınırdan fazla olması durumunda, izin günü miktarını öğrenmek isteyen işçiler iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmelerine çalıştıkları iş yerleri veya bağlı oldukları sendikalar aracılığı ile ulaşabilirler.

Kural olarak senelik ücretli izin süresi işveren tarafından bölünemez. Ancak işçinin onayı ve tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden az olmamak üzere, en fazla üçe bölünerek izin süreleri kullanılabilir.

İşçinin bu belge ile senelik ücretli izin hakkını kullanma talebinde bulunur ve işverence gerekli onayların verilmesi ile işçinin senelik ücretli izinlerini gösteren izin kayıt belgesine izin süreleri işlenir.

Bu belge doldurularak imzalanmalıdır. Belge iş yeri idaresine teslim edilerek izin talebinin onaylanması beklenmelidir. İzin talebinin işverence onaylanması ile izin süreleri izin kayıt belgesine işlenmelidir.


Yasal Dayanak

Senelik izin hakkı 4857 sayılı İş Kanunu madde 53 ve devamında ve Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nde hüküm altına alınmıştır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur