En başa dön
Çalışanın İşverenden Ücretsiz İzin Talebi Dilekçesi Örneği doldur

Çalışanın İşverenden Ücretsiz İzin Talebi Dilekçesi

Son güncelleme
Son güncelleme 24.06.2023
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 1 sayfa
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncellemeSon güncelleme: 24.06.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Çalışanın İşverenden Ücretsiz İzin Talebi Dilekçesi

Ücretsiz izin, çalışan ile işverenin mutabakatı sonrasında çalışana ücret/ maaş almaksızın verilen izindir. Ücretsiz izin, çalışanın talep etmesi ile verilebileceği gibi, işveren tarafından çalışan tarafa teklif götürülmesi ile de verilebilmektedir. Bu belge ile çalışan taraf işverene ücretsiz izne ayrılmak istediğini iletir.

Ücretsiz izin döneminde, iş sözleşmesi bu süre boyunca askıya alınmakta, işçi çalışmazken işveren de ücret ödememektedir. Ancak iş sözleşmesi bu sürede sona ermez.

İşverenin çalışana yapmış olduğu ücretsiz izin teklifinin çalışan tarafından reddedilmesi halinde çalışanın ücretsiz izne çıkarılması mümkün değildir. Aynı şekilde çalışanın ücretsiz izin talep etmesi halinde işverence izin verilirse çalışan ücretsiz izin hakkını kullanır. Ücretsiz izin kullanılan veya kullandırılan iznin yıllık izne tabi olmayacağı, yıllık izin süresinden düşülmeyeceği belirtilmiştir.

Kişisel veya ailevi sebepler, sağlık sorunları, eğitim veya sınav durumları gibi çeşitki gerekçelerle işçilerin ücretsiz izin haklarını kullanmaları mümkündür. Ayrıca işverence iş yerinin, çalışanların, ailelerinin ve toplumun faydası gözetilerek ücretsiz izinlerini kullanmalarını işveren işçilerinden talep edebilir. Ücretsiz izin verilebilmesi işçinin onayına bağlıdır.


İşçi ve işveren arasında iş sözleşmesi yapılmak isteniyorsa bu belge yerine İş Sözleşmesi kullanılmalıdır. Eğer işveren tarafından işçinin iş sözleşmesi sona erdirilmek isteniyorsa, bu belge yerine Hizmet Akdi Fesih Bildirimi kullanılmalıdır. Eğer işçi işe geç kaldığı veya işe gelmediği için tutanak tutulmak istenmekteyse, bu belge yerine İşe Geç Gelme Tutanağı kullanılmalıdır.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu Çalışanın İşverenden Ücretsiz İzin Talebi Dilekçesi'nde

  • İşçinin adı-soyadı, adresi, telefonu ve email adresi,
  • İşverenin adı-soyadı veya ticari unvanı,
  • Ücretsiz izin başlangıç tarihi ile bitiş tarihi,
  • İşçinin ücretsiz izin alma gerekçesi,
  • İşçinin yerine başka bir personelin görevlendirilip görevlendirilmediği,
  • İşverenin daha önce sözlü olarak onay verip vermediği

gibi bilgiler yer almaktadır.

Formda yer alan bilgiler girilir. Çıktısı alınan belge imzalanarak belgenin muhatabına iletilir.


Yasal Dayanak

Ücretsiz izne ilişki düzenlemeler İş Kanunu ve yüksek mahkeme kararlarında yer almaktadır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur