En başa dön
Babalık İzni Dilekçesi Örneği doldur

Babalık İzni Dilekçesi

Son güncelleme
Son güncelleme 28.06.2023
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 1 sayfa
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncellemeSon güncelleme: 28.06.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Babalık İzni Dilekçesi

Babalık İzni Dilekçesi, bebeği veya bebekleri yeni dünyaya gelmiş babanın izin kullanması için verilen dilekçedir.

Babalık izni Türkiye'de eşi doğum yapmış babaların doğum sonrasında kullanabilecekleri bir izindir. Bu izin, babanın eşi ve çocuğuyla vakit geçirebilmesi amacıyla erkek işçiye verilen ücretli, mazeret iznidir. Doğum izni veya halk arasında bilindiği şekliyle babalık iznini kullanmak isteyen erkek memur ya da erkek işçi çalıştığı kuruma/şirkete dilekçe vererek bu izni kullanabilir.

Babalık izni çalışan erkeğin eşinin doğum yapması ile başlar. Babanın, doğumdan önce bu izni kullanması söz konusu olmaz. Çalışan erkek, eşinin doğumu yapmasıyla hemen izin hakkını kullanabilir.


Babalık İzni Süreleri

Babalık izninin süresi, babanın tabi olduğu kanuna göre değişmektedir. Buna göre;

 • Devlet memuru olan baba için bu izin 10 gündür.
 • Memur olmayıp, işçi olan baba için bu izin 5 gündür.
 • Askeri personel için bu izin 10 gündür.
 • Sözleşmeli personel için ise bu izin 10 gündür.

Kanun'da yer alan izin sürelerinin işveren tarafından kullandırılması zorunludur.

Babalık izni toplu sözleşmeleriyle ya da işçi ve işverenin anlaşmasıyla, Kanun'da yer alan sürelerden daha uzun bir süre olarak kararlaştırılabilir.

Ayrıca doğum sırasında ya da doğum sonrasında anne ölürse doğum izni sürelerini kullanamayan annenin doğum izin süreleri babaya kullandırılır.

Doğum izni sırasında bebeğin ölümü halinde, babalık izni sona ererken; kanunen bebeğinin vefatı sebebiyle erkek işçi/memura ölüm mazeret izni verilir ve bu izin süresi işlemeye başlar.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belge içerisinde;

 • Erkek işçinin/memurun adı soyadı,
 • TC kimlik numarası,
 • Görevli olduğu pozisyonu/işi,
 • Yeni doğan bebeğinin veya bebeklerinin sayısı ve doğum tarihi,
 • Çalıştığı kurumun adı,
 • İzin başlangıç tarihi
 • sorulmaktadır.

Bu belgenin sunulması için özel bir zaman aralığı belirlenmemiştir; ancak erkek işçi/memur ancak doğum sonrasında bu izni kullanabileceğinden; bebeğin/ bebeklerin doğumundan sonra işverene başvuruda bulunabilir.

Söz konusu izin sürelerinde ücret/maaş kesintisi yapılmaz.

Bu belge 1 (bir) nüsha halinde yazdırılarak, erkek işçi/memur tarafça imzalanır ve işçinin/memurun çalıştığı kuruma/şirkete, belgeye eklenen bebeğin/bebeklerin doğum belgesi ile birlikte sunulur.


Yasal Dayanak

Babalık izni yasal olarak tanınmış bir haktır. Bu izin memurlar için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 104/B'de; işçiler için 4857 sayılı İş Kanunu Ek Madde 2'de düzenlenmiştir. Ayrıca başkaca kanunlarda da bu hususta çeşitli düzenlemeler mevcuttur.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur