En başa dön
Doğum Sonrası Altı Aylık Ücretsiz İzin Talebi Dilekçesi Örneği doldur

Doğum Sonrası Altı Aylık Ücretsiz İzin Talebi Dilekçesi

Son güncelleme
Son güncelleme 02.08.2023
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 1 sayfa
Puan 4 - 4 oy
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncellemeSon güncelleme: 02.08.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Puan: 4 - 4 oy

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Doğum Sonrası Altı Aylık Ücretsiz İzin Talebi Dilekçesi

Bu belge, doğum yapmış kadın işçinin veya üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinmiş kadın ya da erkek işçinin 6 aya kadar ücretsiz izin hakkını kullanma talebini işverene iletmek için kullanılır.

Kadın işçinin doğumundan sonra verilen toplamda 16 haftalık ücretli analık izni süresinin tamamlanmasından sonra kadın işçi isterse 6 aya kadar ücretsiz izin verilmesi gerekir.

Doğum sonrası ücretsiz izin hakkı, kanunen tanınmış bir hak olduğu için işverenin rızası aranmaz.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belge, doğum yapması veya evlat edinmesi nedeniyle çalışana 6 aya kadar ücretsiz izin verilmesinin işverenden talep edilmesi amacıyla kullanılır.

İşveren, işçinin talebi halinde, 6 aya kadar (işçi ne kadar isterse) ücretsiz izin vermek ve bu izin süresinin bitiminden itibaren işçiyi işe başlatmak zorundadır.

Doğum izni biten kadın çalışanlara işçinin istemesi koşulu ile 6 aya kadar ücretsiz izin hakkı tanınır. Bunun yanında, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme halinde eşlerden birine veya evlat edinen işçiye de talebi halinde 6 aya kadar ücretsiz izin verilmek zorundadır.

Ücretsiz izin süresi, yıllık izin ücreti hesabı yapılırken dikkate alınmaz. Bu süre 6 ayı geçemez, fakat 6 aydan az olabilir. Buna çalışan karar verir.

Formda yer alan sorulara cevap verin. Bu form doldurulduktan sonra hazırlanan belgenin çıktısı alınmalı ve işçi tarafından imzalanmalıdır. İmzalanan belge elden, posta yolu ya da iadeli taahhütlü mektup ile işverene ulaştırılmalıdır.


Yasal Dayanak

4857 sayılı İş Kanunu'nun 74. maddesi ve 08.11.2016 tarih ve 29882 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik'in 7. maddesi kapsamında düzenlenmiştir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur