En başa dön
Doğum Sonrası Yarım Gün Çalışma Talebi Mektubu Örneği doldur

Doğum Sonrası Yarım Gün Çalışma Talebi Mektubu

Son güncelleme
Son güncelleme 30.06.2023
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 1 sayfa
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncellemeSon güncelleme: 30.06.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Doğum Sonrası Yarım Gün Çalışma Talebi Mektubu

Bu belge ile doğum yapmış bir kadın işçi ya da 3 yaşını doldurmamış olan bir çocuğu evlat edinmiş olan kadın ya da erkek işçi işvereninden yarı zamanlı (yarım gün) çalışma talebinde bulunabilir.

Çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin hakkı, kısmi süreli çalışma hakkından farklıdır. Çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin hakkı (yarı zamanlı çalışma hakkı) kullanılırken kısmi süreli çalışmadan farklı olarak; yarısı işveren yarısı başvurulması halinde İş-Kur tarafından ödenmek üzere, işçiye tam maaş ödemesi yapılır.

Doğum yapmış kadın işçiye verilecek yarım gün çalışma izni, doğum sonrasında verilen analık izninin bittiği tarihten itibaren verilmektedir.

Doğum yapmış kadın çalışanın yarım gün çalışma izni alabilmesi için şu şartları taşıması gerekmektedir:

  • Kadın çalışan doğum yapmış olmalıdır.
  • Doğan çocuk hayatta olmalıdır.
  • Annenin 16 haftalık olan ücretli analık izninin tamamlanmış olduğu onaylanmalıdır.

Doğum sonrası verilen doğum izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilmesi zorunludur. İkiz ya da daha fazla çoğul gebelik olması durumunda çocuk sayısına göre bu süreye 30'ar gün eklenir.

Ayrıca sadece doğum yapan anneye değil, 3 yaşını doldurmamış olan bir çocuğu evlat edinmiş olan kadın ya da erkek işçinin de aynı şartlarda yarım gün çalışma izni almaya hakkı bulunmaktadır. Yarım gün izin süresi, evlat edinilen çocuğun evlat edinen kişinin kaçıncı çocuğu olduğu dikkate alınarak belirlenir. Çocuk sayısının tespitinde öz veya evlatlık ayrımı gözetilmez.

Bebek engelli olarak dünyaya gelmişse, her doğum için süre sabit şekilde 360 gün olarak uygulanacaktır.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belge yasal bir hak olan doğumdan sonra yarım gün çalışma talebinin işverene iletilmesi için kullanılır.

Dilekçede ilk önce doğum sonrasında yarı zamanlı çalışma hakkından ne kadar süre ile yararlanılmak istendiği belirtilmelidir. Daha sonra da kişisel bilgilerle birlikte yarı zamanlı çalışma süresinin başlangıç ve bitiş tarihi eklenmelidir.

Formda yer alan sorulara cevap verin. Bu form doldurulduktan sonra hazırlanan belgenin çıktısı alınmalı ve işçi tarafından imzalanmalıdır. İmzalanan belge elden, posta yolu ya da iadeli taahhütlü mektup ile işverene ulaştırılmalıdır.


Yasal Dayanak

4857 sayılı İş Kanunu'nun 74/2. maddesi ve 08.11.2016 tarih ve 29882 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik'in 6. maddesi kapsamında düzenlenmiştir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur