Brief opzeggen lidmaatschap vereniging Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Brief opzeggen lidmaatschap vereniging

Laatste revisie Laatste revisie 11-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 11-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Een Opzegbrief voor het beëindigen van het lidmaatschap van een vereniging is een brief die leden van een vereniging kunnen gebruiken om hun lidmaatschap bij de vereniging officieel op te zeggen. Deze brief kan zowel gebruikt worden voor het opzeggen van het lidmaatschap van een vereniging voor iemand zelf, als voor het opzeggen van het lidmaatschap door een ouder/verzorger van een kind.

Deze brief is niet geschikt voor het opzeggen van een abonnement omdat daar andere regels voor gelden. Voor het opzeggen van een abonnement kan de opzegbrief abonnement gebruikt worden.

 

De opzegtermijn

Bij het opzeggen van het lidmaatschap van een vereniging is het belangrijk dat de juiste opzegtermijn wordt nageleefd. De opzegtermijn van het lidmaatschap voor een vereniging staat normaal gesproken in de statuten of in het huishoudelijk reglement. De statuten van een vereniging zijn de basisregels die opgeschreven zijn over hoe de vereniging werkt en wat de leden wel en niet mogen en moeten doen. Vaak zijn deze statuten en reglementen toegankelijk gemaakt via de website van de vereniging of kunnen ze opgevraagd worden bij het bestuur.

Als in de statuten of reglementen van een vereniging niets staat over de opzegtermijn, dan bepaalt de wet dat het lidmaatschap slechts opgezegd kan worden tegen het einde van het boekjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Een boekjaar is de periode waarover de jaarrekening en het jaarverslag lopen. De meeste verenigingen hanteren het kalenderjaar als boekjaar, wat betekent dat leden die hun lidmaatschap wensen te beëindigen, dit vóór 30 november moeten doen. Zo niet, dan wordt hun lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd en moet het lid nog een jaar contributie betalen.


Hoe dit document te gebruiken:

In de brief dienen de volgende elementen opgenomen te worden:

  • De volledige naam en contactgegevens van het lid;
  • De naam en het adres van de vereniging;
  • De eventuele opzegtermijn;
  • De einddatum van het lidmaatschap;
  • De datum van verzending van de brief.

Na het invullen van het document moet de brief op correcte wijze en met een correcte termijn verstuurd te worden naar de vereniging. Het opzeggen van het lidmaatschap van een vereniging dient schriftelijk (per post of e-mail) te gebeuren; mondelinge opzegging is niet geldig. Dit is belangrijk omdat een schriftelijke opzegging duidelijk bewijs levert van het feit dat er daadwerkelijk is opgezegd. Om nog zekerder te zijn dat de opzegging correct wordt ontvangen en verwerkt, is het aan te raden deze aangetekend te versturen of op een andere wijze te zorgen voor een ontvangstbevestiging. Een aangetekende brief geeft bewijs van verzending en ontvangst, terwijl een ontvangstbevestiging (bijvoorbeeld via e-mail) bevestigt dat de vereniging de opzegging heeft ontvangen. Dit is vooral wenselijk in situaties waarin de opzegging mogelijk betwist kan worden of als het belangrijk is om exact te kunnen bewijzen wanneer de opzegging heeft plaatsgevonden.


Toepasselijk recht


Het model bewerken:

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen