Opzegbrief abonnement Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Opzegbrief abonnement

Laatste revisie Laatste revisie 03-03-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 03-03-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Een Opzegbrief abonnement kan gebruikt worden door een persoon die een abonnement heeft afgesloten (de abonnementhouder) en dit abonnement wil stopzetten. Voor lidmaatschappen bij verenigingen gelden andere regels, en kan dit document dan ook niet gebruikt worden.

Voorbeelden van abonnementen waarvoor deze brief gebruikt kan worden, zijn:

  • Abonnement op een krant of tijdschrift;
  • Telecomabonnement;
  • Energiecontract;
  • Abonnement op een sportschool (mits dit geen vereniging is).


Looptijd abonnement

Een abonnement kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden afgesloten.

Bij een abonnement voor onbepaalde tijd is geen periode afgesproken. Het abonnement kan dan ook op ieder moment opgezegd worden, waarbij wel rekening gehouden moet worden met de opzegtermijn.

Een abonnement dat voor bepaalde tijd is afgesloten, bijvoorbeeld voor 1 jaar, kan in principe niet worden opgezegd gedurende deze periode. De abonnementhouder kan wel vragen of vroegtijdige opzegging mogelijk is. In dit geval kan de aanbieder ervoor kiezen om de abonnementhouder voor de resterende tijd te laten betalen, of een opzeggingsboete op te leggen.

Na afloop van een abonnement voor bepaalde tijd, mag de aanbieder het abonnement automatisch verlengen. Het abonnement wordt dan stilzwijgend voortgezet. Dit mag alleen indien de abonnementhouder het recht heeft om op ieder moment het verlengde abonnement op te zeggen, waarbij rekening gehouden moet worden met de opzegtermijn.

Automatisch verlengen is niet mogelijk indien het gesloten abonnement een proefabonnement op een krant of tijdschrift is.


Opzegtermijn

Om een abonnement op te zeggen moet de abonnementhouder zich houden aan de opzegtermijn. Dit is de periode vanaf het moment dat de abonnementhouder het abonnement opzegt, tot het moment dat het abonnement daadwerkelijk stopt. Meestal is de wettelijke opzegtermijn maximaal 1 maand. Enkel in het geval dat het gaat om een krant of tijdschrift die minder dan 1 keer per maand geleverd worden, mag een opzegtermijn van 3 maanden gelden.

Er kan ook géén opzegtermijn zijn opgenomen. Dan stopt het abonnement op dezelfde dag als dat het abonnement wordt opgezegd door de abonnementhouder.


Hoe dit document te gebruiken

De brief dient te worden ingevuld met de informatie over het abonnement dat wordt opgezegd, en de einddatum van het abonnement. Vervolgens ondertekent de abonnementhouder de brief.

Een abonnement mag op dezelfde wijze worden opgezegd, als hoe deze is afgesloten. Indien de abonnementhouder niet weet op welke manier het abonnement is afgesloten, kan het beste gekozen worden voor een wijze met ontvangstbewijs, zoals via aangetekende post. Op deze manier weet de abonnementhouder zeker dat de opzegging is aangekomen bij de ontvanger, en dat de genoemde termijnen aangehouden kunnen worden.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen