Brief bagage vermist, vertraagd of beschadigd tijdens vlucht Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Brief bagage vermist, vertraagd of beschadigd tijdens vlucht

Laatste revisie Laatste revisie 03-03-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 03-03-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

De Brief bagage vermist, vertraagd of beschadigd tijdens vlucht kan gebruikt worden om een schadevergoeding te claimen bij vermiste, vertraagde of beschadigde bagage tijdens een vlucht. Dit kan zowel voor vluchten die bij een luchtvaartmaatschappij zijn geboekt of vluchten die onderdeel uitmaken van een pakketreis.

Wanneer bagage beschadigd, vertraagd of vermist raakt tijdens een vlucht, zijn luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties vaak aansprakelijk volgens internationale verdragen en nationale wetten. Dit betekent dat zij verplicht zijn om schade te vergoeden en, in sommige gevallen, ook om te compenseren voor de kosten die gemaakt zijn als gevolg van het ontbreken van bagage. Als er enkel een vlucht is geboekt, kan de luchtvaartmaatschappij direct aansprakelijk worden gesteld. Als een vlucht onderdeel is van een pakketreis, is de reisaanbieder verantwoordelijk voor de vlucht en kan de reisaanbieder aansprakelijk worden gesteld.

Als er een probleem is met bagage tijdens een vlucht, dient er een Property Irregularity Report (PIR-formulier) ingevuld te worden. Dit is een formulier waarmee een gedupeerde een klacht kan indienen. Ook kan het gebruikt worden om de luchtvaartmaatschappij op zoek te laten gaan naar vermiste of vertraagde bagage en voor het aangeven van beschadigingen. Dit formulier dient ingevuld te worden op het vliegveld van aankomst en is daar verkrijgbaar. Dit PIR-formulier maakt melding van verloren, vertraagde of beschadigde bagage maar staat niet gelijk aan een bagageclaim. Dat kan met deze brief gedaan worden.

 

Beschadigde bagage:

Als ontdekt wordt dat bagage bij aankomst beschadigd is, is het essentieel om onmiddellijk contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie. Zij kunnen aansprakelijk zijn voor de schade aan bagage tot een maximumbedrag van ongeveer 1600 euro. Het aansprakelijk stellen van de luchtvaartmaatschappij of pakketreisaanbieder dient binnen 7 dagen nadat de bagage ontvangen is te gebeuren. Het is van groot belang om alle bewijzen te bewaren, inclusief foto's van de schade en alle communicatie met de betrokken partijen.

Vertraagde bagage:

In geval van vertraagde bagage bestaat er een recht op vergoeding voor de noodzakelijke uitgaven vanwege het ontbreken van de bagage. Dit omvat onder andere kosten voor kleding en toiletartikelen. Deze uitgaven moeten wel redelijk zijn. Als bijvoorbeeld een koffer twee dagen vertraagd is, kan kleding die gekocht is voor twee weken niet vergoed worden. Het aansprakelijk stellen van de luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie dient binnen 21 dagen nadat de bagage gevonden is gedaan te worden. Het is heel belangrijk om bonnetjes en andere documentatie van uitgaven te bewaren. Het maximumbedrag dat vergoed kan worden is ongeveer 1600 euro. Zonder bewijs is het niet mogelijk geld terug te krijgen voor gemaakte kosten door vertraagde bagage. Het indienen van een claim voor beschadigde bagage dient te gebeuren nadat de bagage terecht is. Is de bagage meer dan 21 dagen vertraagd? Dan geldt het als vermist. Lees daarvoor hieronder.

Vermiste bagage:

Als de bagage na 21 dagen nog niet terecht is of als is aangegeven dat de bagage niet meer gevonden kan worden, kan de luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie aansprakelijk gesteld worden tot een maximum van ongeveer 1600 euro. Dit verzoek tot schadevergoeding dient binnen 2 jaar ingediend te worden. Hiervoor dient alle correspondentie en bewijs zorgvuldig bijgehouden te worden.


Hoe dit document te gebruiken

In deze brief dienen de volgende zaken opgenomen te worden:

  • De gegevens van de gedupeerde en luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie;
  • De vluchtgegevens;
  • De informatie over de vermissing, vertraging of beschadiging;
  • Bijlagen: het is belangrijk zoveel mogelijk bewijs toe te voegen aan de brief. Hierbij kan gedacht worden aan een vliegticket, PIR-formulier, foto's van een beschadigde koffer, correspondentie met de luchtvaartmaatschappij, bonnetjes als bewijs van aankoop, bagagelabel etc.

Vervolgens dient de brief ondertekend te worden door de gedupeerde. Aangezien het soms om veel geld kan gaan en de termijnen ertoe doen, kan het verstandig zijn om de brief per aangetekende post te versturen. Per gewone post of e-mail is ook mogelijk. Het is belangrijk dat bij versturen de termijnen zoals vermeld in deze beschrijving worden gehanteerd.


Toepasselijk recht

Verdrag van Montreal


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen