Ingebrekestelling non-conformiteit product Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Ingebrekestelling non-conformiteit product

Laatste revisie Laatste revisie 04-01-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 04-01-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Een Ingebrekestelling non-conformiteit product kan gebruikt worden om een verkoper in gebreke te stellen indien de koper een product bij hem heeft gekocht wat gebrekkig blijkt te zijn, en de verkoper dit niet herstelt na verzoek van de koper.


Consumentenbescherming

Indien een product is gekocht bij een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is er sprake van een consumentenkoop en heeft de koper consumentenbescherming.

Onder de consumentenbescherming valt de wettelijke garantie. Dit houdt in dat de consument het recht heeft op een goed product, dat aan de vereisten voor normaal gebruik van een dergelijk product voldoet. Indien dit na aankoop van het product niet het geval blijkt te zijn, en het product dus gebreken vertoont, heeft de consument recht op gratis reparatie, een nieuw product of teruggave van (een gedeelte) van zijn geld. Deze rechten vervallen indien het gebrek de schuld is van de consument, of indien het normale slijtage betreft.

Als er iets mis is met een product binnen 6 maanden na de aankoop, wordt aangenomen dat het gebrek er al was bij de aankoop en moet de verkoper het tegendeel bewijzen, bijvoorbeeld door aan te tonen dat de koper het product niet goed heeft gebruikt.

Als er iets mis is met het product langer dan 6 maanden na de aankoop, dan moet de koper bewijzen dat dit niet zijn schuld is en dat het aan het product ligt.

Indien het product bij een particuliere verkoper is gekocht, dient de koper aan te tonen dat de verkoper op de hoogte was van het gebrek en dit niet aan de koper heeft vermeld tijdens de aankoop.


Non-conformiteit

Een product voldoet niet aan de vereisten voor normaal gebruik indien het product niet voor een bepaalde tijd zonder problemen gebruikt kan worden. Hoe lang deze bepaalde tijd is, hangt af van het product (bv. een televisie behoort langer mee te gaan dan een paar voetbalschoenen). Een product is non-conform indien:

  • het niet compleet is;
  • het beschadigd is;
  • het kapot is of niet goed werkt;
  • de koper er niet mee kan doen wat de verkoper heeft gezegd.


Ontbinding/vernietiging van de koopovereenkomst

Indien de verkoper een redelijke tijd heeft gehad om het product te herstellen of vervangen, maar dit niet kan of wil doen, heeft de consument het recht om het product te retourneren en het aankoopbedrag terug te krijgen.


Hoe dit document te gebruiken?

Dit document dient ingevuld te worden met de gegevens betreffende de koper en de verkoper, het gekochte product en de gebreken die het product vertoont. Vervolgens dient te worden vermeld binnen welke termijn de verkoper het product moet herstellen of vervangen, en wat de gevolgen zijn als hij dit niet doet. Het document dient ondertekend te worden door de koper en met aangetekende brief of mail met ontvangstbevestiging verstuurd te worden. Dit in verband met de termijn die aanvangt na ontvangst van de ingebrekestelling.


Toepasselijk recht


Het model bewerken?

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen