Brief vernietigen koopovereenkomst bij dwaling voor de koper Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Brief vernietigen koopovereenkomst bij dwaling (voor de koper)

Laatste revisie Laatste revisie 06-03-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 06-03-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Deze Brief vernietigen koopovereenkomst bij dwaling kan worden gebruikt door een koper om de verkoper mede te delen dat hij de aankoop bij de verkoper wil terugdraaien.

Het terugdraaien van de overeenkomst, wordt vernietiging genoemd. Na vernietiging van de koopovereenkomst wordt de situatie teruggedraaid naar de situatie vóór de aankoop, alsof de koopovereenkomst nooit heeft plaatsgevonden. De verkoper betaalt het betaalde aankoopbedrag terug aan de koper, en de koper retourneert de aankoop aan de verkoper. Vernietiging is mogelijk in het geval van dwaling.


Dwaling

Deze brief kan enkel gebruikt worden indien er sprake is van dwaling. Dwaling houdt in dat de koper de aankoop heeft gedaan op basis van verkeerde informatie. Indien de koper wel de juiste informatie had gehad, had hij de koop niet willen sluiten. Om de overeenkomst te kunnen vernietigen moet sprake zijn van één van de volgende situaties:

  • De verkoper heeft informatie achtergehouden, waarvan hij wist dat dit belangrijk was voor de beslissing van de koper;
  • De verkoper heeft onjuiste informatie verstrekt, waarvan hij wist dat dit belangrijk was voor de beslissing van de koper;
  • De verkoper en de koper gingen beiden uit van onjuiste informatie, en de verkoper had bij een juiste voorstelling van zaken moeten begrijpen dat de koper de aankoop niet had willen doen.


Uitzonderingen

In een aantal gevallen kan een koopovereenkomst niet worden vernietigd op grond van dwaling. Dit is het geval in de volgende situaties:

  • Er is sprake van een uitsluitend toekomstige omstandigheid: bepaalde verwachtingen over de prestaties van de aankoop in de toekomst die niet blijken uit te komen, worden niet als dwaling beschouwd (bv. een computer die sneller kapot gaat dan verwacht);
  • De dwaling komt voor rekening van de koper: de koper mag geen schuld hebben aan hetgeen waarover hij zegt dat sprake van dwaling is (bv. indien de koper de computer zelf heeft laten vallen, waardoor deze kapot is gegaan);
  • De koper heeft niet voldaan aan zijn onderzoeksplicht: de koper heeft de plicht om voldoende onderzoek te doen naar zijn aankoop en de bijbehorende normale prestaties van de aankoop. De deskundigheid van de koper met betrekking tot de aankoop speelt hierbij een rol.


Hoe dit document te gebruiken

De brief dient te worden ingevuld met de informatie over de koper, de verkoper, en de gesloten koopovereenkomst. Vervolgens dient de koper te vermelden dat hij de koopovereenkomst vernietigt op grond van dwaling. Indien de verkoper niet meewerkt aan het terugdraaien van de koopovereenkomst kunnen er juridische stappen genomen worden.

De brief dient te worden ondertekend en verstuurd aan de verkoper, waarbij een verzendwijze met ontvangstbewijs is aan te raden.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen