Brief ontbinden koopovereenkomst bij non-conformiteit Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Brief ontbinden koopovereenkomst bij non-conformiteit

Laatste revisie Laatste revisie 12-11-2023
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 12-11-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Een Brief ontbinden koopovereenkomst bij non-conformiteit kan gebruikt worden door de koper om een verkoper op de hoogte te stellen van ontbinding van de verkoopovereenkomst, in verband met een gebrekkige aankoop.

Bij ontbinding krijgt de koper het aankoopbedrag terug en wordt de aankoop geretourneerd aan de verkoper. De mogelijkheid om te ontbinden is een vorm van consumentenbescherming die de koper heeft bij een consumentenkoop. Een consumentenkoop is een koop door een individuele koper bij een professionele verkoper.


Wettelijke garantie

Onder de consumentenbescherming valt de wettelijke garantie. Dit houdt in dat de consument het recht heeft op een goed product, dat aan de vereisten voor normaal gebruik van een dergelijk product voldoet. Indien dit na aankoop van het product niet het geval blijkt te zijn, en het product dus gebreken vertoont, heeft de consument recht op gratis reparatie, een nieuw product of teruggave van (een gedeelte) van zijn geld. Deze rechten vervallen indien het gebrek de schuld is van de consument, of indien het normale slijtage betreft.

Als er iets mis is met een product binnen 6 maanden na de aankoop, wordt aangenomen dat het gebrek er al was bij de aankoop en moet de verkoper het tegendeel bewijzen, bijvoorbeeld door aan te tonen dat de koper het product niet goed heeft gebruikt.

Als er iets mis is met het product langer dan 6 maanden na de aankoop, dan moet de koper bewijzen dat dit niet zijn schuld is en dat het aan het product ligt.


Non-conformiteit

Een product voldoet niet aan de vereisten voor normaal gebruik indien het product niet voor een bepaalde tijd zonder problemen gebruikt kan worden. Hoe lang deze bepaalde tijd is, hangt af van het product (bv. een televisie behoort langer mee te gaan dan een paar voetbalschoenen). Een product is non-conform indien:

  • het niet compleet is;
  • het beschadigd is;
  • het kapot is of niet goed werkt;
  • de koper er niet mee kan doen wat de verkoper heeft gezegd.


Stappen voorafgaand aan ontbinding

Indien een gebrek aan een aankoop wordt ontdekt, dient hierover binnen 2 maanden na ontdekking contact opgenomen te worden met de verkoper. Hiervoor kan de Brief non-conformiteit product gebruikt worden. De verkoper moet met een oplossing komen waar de koper het mee eens is, en vervolgens een redelijke termijn krijgen om dit gebrek te herstellen. Wat een redelijke termijn voor herstel is hangt af van het gebrek.

Als de verkoper na ontvangst van deze brief een redelijke tijd heeft gehad om het product te herstellen of vervangen, maar dit niet kan of wil doen, kan de verkoper in gebreke gesteld worden. Hiervoor kan de Brief Ingebrekestelling non-conformiteit product gebruikt worden. Als de verkoper na de ingebrekestelling een redelijke tijd heeft gehad om het product te herstellen of vervangen, maar dit nog steeds niet kan of wil doen, heeft de consument het recht om de koopovereenkomst te ontbinden.


Hoe dit document te gebruiken?

Dit document dient ingevuld te worden met de gegevens betreffende de koper en de verkoper, het gekochte product en de gebreken die het product vertoont. Vervolgens wordt medegedeeld dat de koper de koopovereenkomst ontbindt, het aankoopbedrag terugvordert en het product retour stuurt aan de verkoper.

Het document dient ondertekend te worden door de koper en met aangetekende brief of mail met ontvangstbevestiging verstuurd te worden, ter zekerheid van ontvangst. Een kopie kan worden bewaard ter administratie.


Toepasselijk recht


Het model bewerken?

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen