Brief ontbinden koop binnen verlengde bedenktijd Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Brief ontbinden koop binnen verlengde bedenktijd

Laatste revisie Laatste revisie 07-02-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 07-02-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Deze brief kan gebruikt worden door een koper, wanneer hij een koop op afstand of buiten de winkelruimte binnen de verlengde bedenktijd wil ontbinden. Indien sprake is van de normale bedenktijd van 14 dagen kan de Brief ontbinden koop binnen bedenktijd gebruikt worden.

Het moet gaan om een consumentenkoop, wat inhoudt dat de verkoper een bedrijf is, en geen particuliere verkoper. Daarnaast moet gecontroleerd worden of de koper bij de betreffende aankoop een bedenktijd heeft om de koopovereenkomst te ontbinden.


Verlengde bedenktijd

Er is sprake van een verlengde bedenktijd indien de verkoper zich niet aan zijn informatieplicht heeft gehouden tijdens het sluiten van de koopovereenkomst. Dit is het geval indien:

 • de verkoper geen informatie heeft gegeven over de bedenktijd;
 • de verkoper geen informatie heeft gegeven over het niet mogen verbreken van de verzegeling van de aankoop tijdens de bedenktijd;
 • de verkoper geen informatie heeft gegeven over de voorwaarden en manier om van de koopovereenkomst af te komen;
 • de verkoper geen formulier om van de koopovereenkomst af te komen tijdens de bedenktijd heeft gegeven;
 • de verkoper geen kopie van de koopovereenkomst heeft gegeven.

De bedenktijd wordt in bovenstaande gevallen verlengd met een jaar.

Indien de aankoop een product is, is de dag na de leverdatum van het product de dag waarop de bedenktijd begint.

Bij de aankoop van een dienst of een nutsvoorziening is de dag na de datum waarop de overeenkomst is gesloten de dag waarop de bedenktijd begint.

Bij een aankoop die in meerdere onderdelen wordt geleverd, is de dag na de datum waarop het laatste deel wordt geleverd de dag waarop de bedenktijd begint.

Indien de verkoper de bovengenoemde informatie binnen het jaar alsnog aan de koper geeft, geldt een bedenktijd van 14 dagen vanaf de dag dat deze informatie wordt gegeven.

Voor meer informatie over wanneer de koper wel of geen verlengde bedenktijd heeft, en het moment waarop de bedenktijd begint, kan de website van de Consuwijzer geraadpleegd worden.


Koop op afstand/buiten de winkelruimte

Een koop op afstand is een koop waarbij geen persoonlijk contact is geweest tussen de koper en de verkoper. Een koop buiten de winkelruimte is een verkoop van een bedrijf die buiten de winkel plaatsvond. Voorbeelden van koop op afstand of buiten de winkelruimte zijn:

 • Via internet;
 • Via de telefoon;
 • Op straat;
 • Aan de deur;
 • Op een verkoopdemonstratie;
 • Op een verkoopparty.


In sommige gevallen van verkoop op afstand of buiten de winkelruimte heeft de koper geen bedenktijd, en moet de verkoper dit voorafgaand aan de koop aan de koper vertellen. Dit is vooral het geval bij aankopen die na de koop niet in dezelfde staat teruggegeven kunnen worden aan de verkoper, zoals:

 • Op maat gemaakte producten (bv. een maatpak);
 • Hygiënische producten die reeds geopend zijn (bv. een tandenborstel);
 • Producten die snel bederven (bv. groenten);
 • Zaken met een schommelende waarde (bv. aandelen);
 • Producten die na de koop vermengd worden met andere producten (bv. een verfkleur die gemixt is).


Er zijn ook aankopen waarbij de koper geen bedenktijd heeft, en de verkoper dit niet hoeft te vertellen aan de koper. Dit is onder andere het geval bij een particuliere verkoper, of een straat-, huis-aan-huis-, verkoopdemonstratie-, of verkooppartyaankoop van minder dan €50.


Ontbinding

Indien sprake is van een koop waarbij de koper een verlengde bedenktijd heeft, en de koper binnen een jaar na de levering/sluiting van de overeenkomst, of binnen 14 dagen nadat de verkoper de benodigde informatie alsnog aan de koper heeft gegeven, gebruik maakt van zijn bedenktijd, kan de koop ontbonden worden. Hiervoor hoeft de koper geen reden op te geven.

De verkoper dient binnen 14 dagen na ontvangst van de mededeling tot ontbinding het aankoopbedrag, indien deze reeds is betaald door de koper, terug te betalen aan de koper. Eventuele leveringskosten worden ook terugbetaald, tenzij de koper zelf heeft gekozen voor een speciale verzendingsmethode (bv. extra snelle verzending).

Indien het aankoopbedrag nog openstond, vervalt de verplichting voor de koper om deze betaling te voldoen.

De koper dient, indien de aankoop reeds geleverd is, deze binnen 14 dagen te retourneren aan de verkoper. Indien de aankoop een dienst of nutsvoorziening betreft, stopt de levering van de dienst of voorziening per direct.


Hoe dit document te gebruiken

Deze brief dient te worden ingevuld met de relevante gegevens van de koper en de verkoper, de aankoop, waar deze plaatsvond, en hoeveel het aankoopbedrag bedroeg. De brief moet de informatieverplichting die de verkoper niet is nagekomen bevatten, waardoor de koper een verlengde bedenktijd heeft. Ook dient te worden vermeld of het aankoopbedrag reeds betaald is, en in het geval dat een product gekocht is, of deze al geleverd is.

Vervolgens kan de brief worden ondertekend door de koper en opgestuurd naar de verkoper, waarbij aangetekende post of e-mail aan te raden is, ter bevestiging van ontvangst zodat de gestelde termijn aangehouden kan worden.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen