Bestridande av betalningsföreläggande Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Bestridande av betalningsföreläggande

Senast ändrat Senast ändrat 2024-03-23
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-03-23

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

Det här dokumentet kan användas för att bestrida, d.v.s. neka, ett betalningsföreläggande som har skickats ut genom Kronofogdemyndigheten. Att en person har delgivits ett sådant föreläggande om betalning innebär att den som har skickat det vill fastställa en skuld och därmed säkra betalning. När en person har delgivits ett betalningsföreläggande kan hen agera på tre olika sätt:

1. Betala skulden,

2. Bestrida skulden,

3. Inte för någonting.

Alternativ tre får samma rättsföljd som alternativ ett, görs ingenting kommer Kronofogdemyndigheten att meddela utslag vilket innebär att personen som delgivits betalningsföreläggandet blir skyldig att betala. Kronofogdemyndigheten gör ingen bedömning gällande föreläggandets giltighet vilket betyder att det är viktigt att bestrida det om innehållet inte är riktigt. Det är vidare viktigt för att undvika en betalningsanmärkning.


Hur kan dokumentet användas?

Om en person anser att ett betalningsföreläggande är felaktigt ska denne invända och bestrida kravet. Bestridandet ska vara skriftligt och det ska framgå vad som är felaktigt och varför. Vidare ska personuppgifter samt föreläggandets målnummer framgå. Målnumret framgår av betalningsföreläggandet.

Ett betalningsföreläggande kan antingen bestridas i sin helhet eller till viss del. Detta dokumentet kan användas i båda fall. Den som bestrider ska vara noga med att ange vilken del hen vill bestrida. Bestrids betalningsföreläggandet endast till viss del kommer Kronofodgemyndigheten meddela utslag i den del som inte bestrids, d.v.s. mottagaren av betalningsföreläggandet blir skyldig att betala den del som inte har nekats.

När dokumentet färdigställts ska det skickas till Kronofogdemyndigheten som i sin tur kommer meddela personen som ansökt om betalningsföreläggandet. Bestridandet kan antingen skickas in via Kronofogdemyndighetens webbplats, på betalningsföreläggandets mottagningsbevis, via e-post eller via vanlig post.

Bestridandet ska utformas och skickas inom en period om två veckor. Motsätter sig den sökande bestridandet kan hen begära att ärendet lämnas över till domstol. Görs inte det kommer ärendet att avslutas, vilket innebär att ingen betalning ska ske.


Tillämplig lag

Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen