Överst på sidan
Kallelse till bouppteckning - Dödsbo Fyll i mallen

Kallelse till bouppteckning - Dödsbo

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-06-30
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 sida
Betyg 4,3 - 20 röster
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-06-30

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 4,3 - 20 röster

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Kallelse till bouppteckning - Dödsbo

En kallelse till en bouppteckning är ett dokument som skickas ut till en avlidens samtliga dödsbodelägare. Kallelsen innehåller tid och plats för när bouppteckningen ska genomföras och fungerar alltså som en inbjudan till dödsbodelägarna att infinna sig.

Vad är det för nåt?

En bouppteckning är en skriftlig handling som enligt lag ska redovisa en avliden persons tillgångar och skulder. Det är den person som har mest insyn över den avlidnes ekonomi som ansvarar för att en bouppteckning kommer till stånd, det är alltså denna person som ska se till att kallelser till bouppteckningsförrättelsen kommer iväg. Detta är vanligtvis efterlevande make/maka eller sambo. I lagen ställs det upp ett krav på att en bouppteckning ska förrättas inom tre månader från dödsdagen. Till en sådan förrättning måste alla dödsbodelägare kallas, d.v.s. de som har en direkt rätt till arv efter den avlidne.


Hur fungerar det?

Kallelse till en bouppteckning ska enligt lag ske i "god tid". Med det avses två veckor innan om den som ska kallas bor i Sverige och fyra veckor innan om den som ska kallas bor utomlands. Det är väldigt viktigt att kallelsen är korrekt, har t.ex. någon av dödsbodelägarna inte delgivits kallelse måste bouppteckningen göras om. Det ställs dock inget krav på att alla dödsbodelägare deltar vid förrättningen av bouppteckningen men alla berörda ska ha chans att göra det. Väljer en person att inte närvara måste det till bouppteckningen bifogas kallelsebevis, kallelseintyg eller fullmakt, för att bevisa att personen i alla fall blivit kallad, innan handlingen lämnas till Skatteverket för registrering. Bifogas inget av de angivna alternativen kommer Skatteverket inte att acceptera handlingen och bouppteckningen kommer att få göras om på nytt.

Av kallelsebrevet ska det framgå vilken person bouppteckningen gäller samt datum, tid och plats för förrättningen. Det är även lämpligt att det framgår att det inte är något krav på närvaro och att förrättningen ändå kan äga rum. Det behöver upprättas en kallelse per dödsbodelägare och när det är gjort ska det med post skickas till de berörda. Lagen ställer inger krav på att kallelserna ska signeras men det kan göras om så önskas.


Tillämplig lag

Ärvdabalk (1958:637)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen