Beslissingen van de enige aandeelhouder van een vennootschap EBVBA Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Beslissingen van de enige aandeelhouder van een vennootschap (EBVBA)

Laatste revisie Laatste revisie 15-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 tot 2 pagina's
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 15-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 tot 2 pagina's

Het model invullen

Dit document wordt gebruikt om het beslissingsverslag van de enige aandeelhouder van één enkele besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (EBVBA) op te stellen. Het verslag van de beslissingen van de enige aandeelhouder is het equivalent van de notulen van de algemene vergadering voor vennootschappen met meerdere aandeelhouders (BVBA, NV, CBVA, enz.). Dit is een schriftelijk verslag en een samenvatting van alle beslissingen van de enige aandeelhouder.

De enige aandeelhouder is verplicht om in twee gevallen een verslag van zijn beslissingen op te stellen:

 • De gewone algemene vergadering van een vennootschap is de jaarvergadering die de jaarrekening goedkeurt. Andere kwesties zoals benoemingen, ontslag of de beloning van bestuurders of commissarissen komen ook in het algemeen aan de orde;
 • De buitengewone algemene vergadering van een vennootschap is elke andere vergadering die door de zaakvoerder(s) in het belang van de vennootschap wordt (worden) bijeengeroepen. Dit is over het algemeen het geval wanneer de manager zich in een belangenconflict met de onderneming bevindt.

Dit document wordt aangemaakt door de enige aandeelhouder. Aangezien voor het nemen van beslissingen geen andere persoon nodig is, is een formele dagvaarding niet nodig en zullen de beslissingen altijd geldig zijn.

Dit document houdt in het bijzonder rekening met de volgende besluiten :

 • de goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap;
 • de aan de bestuurders en de commissaris te verlenen kwijting;
 • de verlenging, benoeming of herroeping van een zaakvoerder;
 • de verlenging, benoeming of het ontslag van de commissaris;
 • de kwestie van de beloning van de bestuurders;
 • eventuele belangenconflicten tussen de bestuurders en de onderneming.

Het staat ook toe dat besluiten die hierboven niet zijn vermeld, worden opgenomen, voor zover deze geen wijziging van de statuten van de vennootschap inhouden, bij gebreke waarvan de besluiten van de algemene vergadering moeten worden vastgelegd in een authentieke akte, opgemaakt door een notaris.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

De notulen van de algemene vergadering moeten alle belangrijke punten van de vergadering vermelden en met name :

 • de wettelijke vermeldingen van de vennootschap;
 • de datum van de vergadering;
 • de gedetailleerde agenda van de vergadering;
 • de beslissingen van de aandeelhouder;
 • de handtekening van de aandeelhouder.

Afhankelijk van de genomen beslissingen moeten alle verslagen (beheersverslag, verslag van de commissaris, verslag van de commissaris, verslag van de vereffenaar, enz.) bij dit document worden gevoegd.

Eenmaal ingevuld, moet dit document door de enige aandeelhouder worden ondertekend en vervolgens, met zijn bijlagen, worden bijgehouden in een register met al zijn beslissingen.


TOEPASSELIJK RECHT

Wetboek van vennootschappen.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen