Vertegenwoordiging / Lastgeving Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Vertegenwoordiging / Lastgeving

Laatste revisie Laatste revisie 15-02-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 15-02-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Een lastgeving of vertegenwoordiging is een handeling waarbij de ene persoon (de lastgever/principaal) een andere persoon (de lastnemer/agent) de bevoegdheid geeft om voor zijn of haar rekening en in zijn of haar naam iets te doen. De agent krijgt dus de bevoegdheid om de opdrachtgever te vertegenwoordigen bij de uitvoering van rechtshandelingen.

De lastgeving kan bijzonder zijn, d.w.z. het kan slechts betrekking hebben op één of meer specifieke handelingen, of algemeen, en dus alle zaken van de opdrachtgever bestrijken. Afhankelijk van het feit of de in het document gebruikte termen uitdrukkelijk of algemeen zijn, zal het lastgeving betrekking hebben op handelingen van zeer specifieke aard (verkoop, aankoop, enz.), of voor handelingen van zuiver administratieve aard (handelingen van normaal beheer gericht op het behoud van een eigendom of recht).

Een lastgeving kan worden verleend aan een of meer lastgevers, met de taak om samen of afzonderlijk op te treden.

Dit document is eveneens geldig voor alle burgerlijke en gerechtelijke zaken. Voor commerciële zaken wordt de voorkeur gegeven aan een commercieel agentuurovereenkomst.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Nadat het document geldig is ingevuld en ondertekend, moet het worden voorgelegd en eventueel worden gedupliceerd om een kopie ervan aan de agent en de tegenpartij van de opdrachtgever te verstrekken.

Door de lastgeving te aanvaarden, verbindt de lastgever zich ertoe zijn opdracht met de nodige aandacht en voorzichtigheid uit te voeren.

Indien de lastgeving betrekking heeft op de buitengerechtelijke bescherming van de opdrachtgever (de wijze waarop zijn vermogen moet worden beheerd indien hij niet langer zelf in staat is dit te doen), zal het noodzakelijk zijn om hem in te schrijven bij de Centraal register Lastgevingsovereenkomsten, via de griffie van de vrederechter van het bevoegde kanton of een notaris.

De houder van een gerechtelijke lastgeving moet de goedkeuring van de rechter verkrijgen om zijn of haar cliënt te kunnen vertegenwoordigen.

De lastgeving eindigt op een van de volgende manieren:

  • het verstrijken van de termijn;
  • de herroeping vanwege de lastgever;
  • de verklaring van afstand door de agent;
  • het overlijden van de lastgever of lasthebber;
  • het faillissement van de lastgever of lasthebber.


TOEPASSELIJK RECHT


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen