Leningovereenkomst voor een goed Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Leningovereenkomst voor een goed

Laatste revisie Laatste revisie 15-12-2023
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 tot 2 pagina's
5 - 1 stem
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 15-12-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 tot 2 pagina's

Beoordeling: 5 - 1 stem

Het model invullen

Dit document dient om een leningsovereenkomst op te stellen voor een of meer goederen, ook wel bekend als een bruiklening. Een leningsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een persoon (de uitlener) iets ter beschikking stelt aan een andere persoon (de lener) om het vervolgens te gebruiken en het na afloop terug te geven.

De leningsovereenkomst voor een goed is van nature kosteloos ('om niet'), anders zou de overeenkomst gekwalificeerd moeten worden als een huurovereenkomst.

Elk roerend of onroerend goed mag worden uitgeleend, mits het in de handel is, d.w.z. dat het kan worden geruild en niet wordt verbruikt door het normale gebruik ervan. Het kan dus gereedschap, een voertuig, een gebouw, enz. zijn.

Als het een lening voor een geldsom betreft, moet daarentegen het model "Geldleningovereenkomst" worden gebruikt.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Een schriftelijk document is niet nodig, maar een geschrift zorgt evenwel voor het bewijs van het bestaan van de bruiklening en de overeenkomst over de modaliteiten en voorwaarden ervan. Het is zelfs mogelijk om de overeenkomst te registreren zodat deze een bepaalde datum krijgt, of om een authentieke akte bij een notaris af te sluiten om er een bepaalde bewijskracht aan te geven.

Zodra het document is ingevuld en ondertekend, zal elke partij ervoor zorgen dat zij haar verplichtingen nakomt. De lener, die het geleende goed dus zal gebruiken, zal bijzondere aandacht moeten besteden aan de bewaring en het behoud van het goed en het conform gebruik van het goed. Zodra de lener het geleende goed heeft gebruikt voor de reden waartoe het dient of zodra de overeenkomst afloopt, moet hij het goed teruggeven aan de uitlener in dezelfde staat als toen het aan hem werd afgegeven.

De uitlener van zijn kant moet alle dringende, buitengewone en noodzakelijke kosten vergoeden die de leningnemer heeft gemaakt om de zaak te behouden. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor alle gekende gebreken die niet onder de aandacht van de lener zijn gebracht.


TOEPASSELIJK RECHT

Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder de artikelen 1874 tot 1891.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen