Delegatie van handtekeningsbevoegdheid Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Delegatie van handtekeningsbevoegdheid

Laatste revisie Laatste revisie 14-11-2023
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 tot 2 pagina's
5 - 1 stem
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 14-11-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 tot 2 pagina's

Beoordeling: 5 - 1 stem

Het model invullen

De delegatie of overdracht van handtekeningsbevoegdheid is een document op basis waarvan een persoon die als wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming of middels een lastgeving (mogelijks opgenomen in de statuten van de onderneming) handtekeningsbevoegdheid binnen een onderneming heeft, deze bevoegdheid kan overdragen aan een andere persoon. Let op dat de lastgeving die de basis vormt van de handtekeningsbevoegdheid of wettelijke beperkingen evenwel kunnen verhinderen dat de handtekeningsbevoegdheid wordt overgedragen.

Door middel van zo'n delegatie kan de afwezigheid van een persoon met handtekeningsbevoegdheid gedurende een bepaalde periode bijvoorbeeld worden opgevangen.

De documenten die worden ondertekend door de persoon aan wie de handtekeningsbevoegdheid wordt overgedragen, worden dan getekend alsof deze door de overdrager zelf zijn getekend en binden daarom de onderneming.

Deze delegatie is dan ook zelf een specifiek voorbeeld van een bijzondere lastgeving. Voor andere vormen van lastgeving kunt u beroep doen op het model Vertegenwoordiging / Lastgeving. De overdrager behoudt dus alle verantwoordelijkheid voor het ondertekenen van het document. De ontvanger van de handtekeningsbevoegdheid mag op zijn of haar beurt de bevoegdheid niet overdragen aan een derde.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

De delegatie van handtekeningsbevoegdheid moet de identiteit van de overdrager en van de ontvanger duidelijk aangeven. Voorts moet het document een nauwkeurige opsomming en/of omschrijving omvatten van de documenten en/of contracten waar de delegatie betrekking op heeft.

De delegatie kan worden verleend voor een welbepaalde periode of kan worden verleend zonder beperking in te tijd. De persoon die de bevoegdheid overdraagt kan de delegatie evenwel ten allen tijde herroepen.

De delegatie van handtekeningsbevoegdheid moet opgemaakt worden in twee exemplaren en moet ondertekend worden door zowel de overdrager als de ontvanger van de handtekeningsbevoegdheid die elk een exemplaar bijhouden.


TOEPASSELIJKE WETGEVING

Deze delegatie van handtekeningsbevoegdheid is een specifieke vorm van een bijzondere lastgeving in de zin van artikel 1984 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen