Bewijs van ontvangst van geld betalingsbewijs of een zaak Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Bewijs van ontvangst van geld (betalingsbewijs) of een zaak

Laatste revisie Laatste revisie 14-02-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
4,5 - 3 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 14-02-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Beoordeling: 4,5 - 3 stemmen

Het model invullen

Een betalingsbewijs is een document waarmee een persoon bevestigt iets of een geldsom van een andere persoon te hebben ontvangen. Het betalingsbewijs is het bewijs dat de overdracht heeft plaatsgevonden.

Zo kan een betalingsbewijs worden gebruikt door de persoon die heeft betaald om zijn rechten te doen gelden (bijvoorbeeld: een garantie, een omwisseling of een terugbetaling).

Waarschuwing: het betalingsbewijs mag niet verward worden met een factuur. De factuur is een boekhoudkundig document waarmee een onderneming haar klant informeert over de details en prijzen van de verkochte goederen of geleverde diensten om betaling te eisen.
Het betalingsbewijs bevestigt eenvoudigweg dat een persoon iets of een geldbedrag van een andere persoon heeft ontvangen.

Waarschuwing: het ontvangstbewijs mag niet verward worden met een schuldbekentenis. Een schuldbekentenis is het document waarmee een persoon of een onderneming erkent een geldsom aan een ander te moeten betalen, terwijl een betalingsbewijs het document is waarmee een persoon verklaart een bedrag of iets van een andere persoon te hebben ontvangen. Een betalingsbewijs kan worden gebruikt om aan te tonen dat de persoon aan wie een schuld verschuldigd was, de betaling van de schuld heeft ontvangen.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Met dit model van betalingsbewijs kunt u aangeven:

  • de naam van de persoon die de betaling heeft verricht;
  • de naam van de persoon die de betaling heeft ontvangen;
  • het bedrag van de ontvangen betaling of de identiteit van de ontvangen zaak;
  • de datum van ontvangst;
  • de wijze van overdracht van het goed of het geldbedrag.

Het betalingsbewijs kan op alle mogelijke manieren worden verzonden (met de hand bezorgd, per gewone of aangetekende brief, per e-mail, enz).


TOEPASSELIJK RECHT

Burgerlijk Wetboek


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen