Ingebrekestelling tot het betalen van een factuur Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Ingebrekestelling tot het betalen van een factuur

Laatste revisie Laatste revisie 15-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 15-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Door het versturen van dit model van ingebrekestelling tot betaling van een of meerdere facturen wilt een schuldeiser (d.i. de onderneming of natuurlijke persoon die recht heeft op de betaling van de factuur of facturen) een schuldenaar (d.i. de onderneming of particulier die de factuur of facturen moet betalen) ertoe bewegen om een of meerdere onbetaalde facturen te betalen binnen een welbepaalde termijn die vastgelegd wordt in de ingebrekestelling.

Een schuldeiser stuurt een ingebrekestelling aan zijn schuldenaar om een geschil op een minnelijke manier, en dus alvorens een gerechtelijke procedure voor de bevoegde rechtbanken in te leiden, op te lossen.

Afzonderlijke modellen bestaan voor een ingebrekestelling in geval van onbetaalde huur of een algemene ingebrekestelling die betrekking kan hebben op andere situaties waarin gevraagd wordt iets te doen, iets niet te doen of iets te betalen.

Indien de partijen uiteindelijk tot een oplossing komen en dit op papier willen zetten dan kunnen de gemaakte afspraken uiteindelijk in een dading worden gegoten.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Eenmaal ingevuld, dient de ingebrekestelling per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging te worden verstuurd. Een kopie van de brief kan daarenboven ook per e-mail aan de schuldenaar worden bezorgd. Een kopie van de brief kan ook worden bijgehouden zodat de schuldeiser een bijkomend spoor heeft van de inhoud van de verstuurde ingebrekestelling.


TOEPASSELIJKE WETGEVING

Het versturen van een ingebrekestelling tot het betalen van een factuur is niet onderworpen aan specifieke wettelijke bepalingen. Wel kan dergelijke ingebrekestelling de verjaring van de vordering (d.i. de in de wet vastgestelde termijn waarvan het verstrijken ervan tot gevolg heeft dat de schuldvordering niet meer kan worden afgedwongen) doen stuiten. De toepasselijke voorwaarden in dit verband zijn vermeld in artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen