Wedstrijdreglement Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Wedstrijdreglement

Laatste revisie Laatste revisie 15-03-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte4 tot 6 pagina's
4,8 - 4 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 15-03-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 4 tot 6 pagina's

Beoordeling: 4,8 - 4 stemmen

Het model invullen

Voor marketingdoeleinden organiseren ondernemingen vaak wedstrijden of acties (bv. via de website, via sociale media, etc.). Dit document kan gebruikt worden door een onderneming om het wedstrijdreglement op te stellen. In zo'n reglement worden de regels en algemene voorwaarden (zoals de voorwaarden voor deelname, het wedstrijdverloop, de manier van aanduiding van de winnaars) vastgelegd.


i. Verbod op de organisatie van loterijen en kansspelen

Een privéonderneming die een wedstrijd organiseert moet rekening houden met de Belgische wetgeving in verband met loterijen en kansspelen. Deze impliceren dat een onderneming geen wedstrijd mag organiseren waarin de winst wordt bepaald door het lot of toeval. Enkel vzw's die zich bezighouden met goede doelen en een vergunning hebben voor het organiseren van loterijen (ook tombola's genoemd) zijn daartoe gemachtigd.

De onderneming mag ook geen inzet of bijdrage vragen als voorwaarde voor deelname. Wat niet verboden is, is de vereiste van een zogenaamde aankoopverplichting. Dit betekent dat enkel personen die een bepaald product of een bepaald dienst hebben aangekocht mogen deelnemen aan de wedstrijd.


ii. Wat mag dan wel?

Een wedstrijd waarin evenwel een zekere kennis of vaardigheid vereist is mag een onderneming dan weer wel organiseren. Dit is bijvoorbeeld het geval als de deelnemers vragen moeten beantwoorden die een zekere inspanning vereisen, de meest mooie tekening moeten maken (te beoordelen door een jury), etc. Vaak wordt dit proces dan aangevuld met een schiftingsvraag waarover de deelnemers moeten nadenken.

Indien een wedstrijd georganiseerd wordt via sociale media moeten ook de regels van het betreffende sociale netwerk (bv. Facebook dat onder meer vereist dat de organisator verklaart dat de actie op geen enkele manier verband houdt met het sociale netwerk) nageleefd worden.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

i. Toestemming met de regels van het wedstrijdreglement

De organisator van de wedstrijd moet erop toezien dat de deelnemers het wedstrijdreglement kunnen raadplegen en instemmen met de regels van het reglement. Dit gebeurt doorgaans middels een vakje dat moet worden aangevinkt door de deelnemer waarin de deelnemer bevestigt akkoord te gaan met het wedstrijdreglement. Een link naar het wedstrijdreglement wordt daar dan bij vermeld.

Een wedstrijd kan eventueel worden onder controle staan van een gerechtsdeurwaarder. Dit is evenwel geen verplichting, maar vergroot de legitimiteit van het correcte verloop van de wedstrijd en kan latere betwistingen in dit verband vermijden.


ii. Privacy

Voorts is het belangrijk onder meer de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens correct na te leven. De organisator mag enkel de gegevens van de deelnemers opvragen en verwerken voor zover noodzakelijk voor de organisatie van de wedstrijd in kwestie. De gegevens mogen dus niet verder bewaard of gebruikt worden voor andere doeleinden, tenzij daar de uitdrukkelijke toestemming van de deelnemers zou voor zijn verkregen.


TOEPASSELIJKE WETGEVING

Het verbod op loterijen en kansspelen is gebaseerd op de Wet van 31 december 1851 op de loterijen en de Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.

Voorts bestraffen de Artikelen 301 e.v. van het Strafwetboek het onwettelijk organiseren van loterijen met geldboetes.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen