Naar boven
Ingebrekestelling voor onbetaalde huur Het model invullen

Ingebrekestelling voor onbetaalde huur

Laatste revisie
Laatste revisie 05-12-2020
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 1 pagina
Het model invullen

Het model

Laatste revisie: 05-12-2020

Grootte: 1 pagina

Beschikbare formaten: Word en PDF

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Ingebrekestelling voor onbetaalde huur

Dit document geeft de verhuurder van een woning of een kamer de mogelijkheid om onbetaalde huur te vorderen.

Een ingebrekestelling is een verplichte stap vooraleer een rechter kan worden gevat om over te gaan tot tenuitvoerlegging (betaling van de huur met interest voor laattijdige betaling) of vooraleer de ontbinding van de huurovereenkomst op kosten van de huurder (en de daaruit voortvloeiende uitzetting) kan worden gevorderd.

Vóór het bezoek van de rechter kan evenwel ook een bemiddelingsprocedure worden ingeleid om tot een vergelijk te komen.

Afzonderlijke modellen bestaan voor een ingebrekestelling tot het betalen van een factuur of een algemene ingebrekestelling die betrekking kan hebben op andere situaties waarin gevraagd wordt iets te doen, iets niet te doen of iets te betalen.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

De ingebrekestelling kan worden verzonden zodra de huur niet is betaald op de vervaldag zonder geldige reden (overmacht of andere). Vaak zullen verhuurders er de voorkeur aan geven om eerst informele, vriendelijke herinneringen te richten aan de huurder om de situatie beter te begrijpen en de relatie niet te verergeren.

Eenmaal ingevuld en ondertekend kan dit document per gewone post, e-mail of aangetekende brief worden verzonden. Een aangetekende brief heeft uiteraard het voordeel dat een bewijs van ontvangst van de brief door de huurder kan worden geleverd.

Afhankelijk van de overeenkomst, om geldig te zijn, moet de brief worden verzonden naar de enige huurder, naar alle medehuurders of naar beide echtgenoten of twee wettelijk samenwonenden.

De ingebrekestelling moet doorgaans een betalingstermijn van ten minste 8 dagen toestaan vooraleer een procedure voor de Vrederechter kan worden ingeleid.


TOEPASSELIJK RECHT

Algemene bepalingen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vlaamse gewest


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen