Verzoek tot vrijgave van de huurwaarborg Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Verzoek tot vrijgave van de huurwaarborg

Laatste revisie Laatste revisie 14-01-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 14-01-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Dit document geeft een huurder die het gehuurde goed heeft verlaten (in het kader van een woninghuur of een handelshuur) de mogelijkheid om zijn voormalige verhuurder te vragen de huurwaarborg vrij te geven die hij had geblokkeerd voor het afsluiten van de huurovereenkomst.

Deze brief moet naar de voormalige verhuurder worden gestuurd als hij de huurwaarborg die bij het afsluiten van de huurovereenkomst is betaald, niet op tijd heeft vrijgegeven.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

In principe stellen partijen aan het einde van de huurovereenkomst een plaatsbeschrijving op teneinde de staat van het gehuurde na verloop van de huurovereenkomst vast te stellen. Daarna overhandigt de huurder de sleutels terug aan de verhuurder.

Indien de huurder al zijn verplichtingen naar behoren is nagekomen (betaling van huur en lasten, onderhoud van de woning en herstel van eventuele schade), dan is de verhuurder verplicht de huurwaarborg vrij te geven. Als de huurwaarborg opgesteld is bij een of ander financiële instelling, dan moet dit gebeuren door een formulier te ondertekenen dat bestemd is voor de bank of de andere instelling waar het geld geblokkeerd is en waarin staat dat de huurder aan zijn verplichtingen heeft voldaan en dat de som geld dus aan hem kan worden teruggegeven.

De rente op het geblokkeerde bedrag komt in principe de huurder toe. Indien de verhuurder ten onrechte de teruggave van het bedrag belemmert, kunnen er boetes wegens te late betaling worden opgelegd.
De verhuurder kan echter niet het volledige bedrag van de huurwaarborg teruggeven wanneer de inhoudingen gerechtvaardigd zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als de voormalige huurder de woning heeft beschadigd, de huurwerkzaamheden niet heeft uitgevoerd of niet alle aan de verhuurder verschuldigde bedragen heeft betaald.

In geval van een duurzaam meningsverschil kan een gerechtelijke procedure of bemiddelingsprocedure worden ingeleid. Deze brief is derhalve een formele kennisgeving.

Het verzoek kan in elke gewenste vorm worden verzonden. Het is echter altijd aan te raden om een ontvangstbewijs bij te houden, vandaar dat vaak de voorkeur wordt gegeven aan aangetekende zendingen of andere middelen van ontvangstbevestiging.


TOEPASSELIJK RECHT


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen