Naar boven
Opzegbrief van een woninghuurovereenkomst Het model invullen

Opzegbrief van een woninghuurovereenkomst

Laatste revisie
Laatste revisie 18-10-2020
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 1 pagina
Beoordeling 4,5 - 2 stemmen
Het model invullen

Het model

Laatste revisie: 18-10-2020

Grootte: 1 pagina

Beschikbare formaten: Word en PDF

Beoordeling: 4,5 - 2 stemmen

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Opzegbrief van een woninghuurovereenkomst

Met dit document kunt u elke woninghuurovereenkomst opzeggen. Het kan zowel door de verhuurder als door de huurder worden gebruikt. Dit document kan aangewend worden in geval van een woninghuur voor een hoofdverblijfplaats maar ook voor de huur van een tweede verblijf.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Allereerst is het raadzaam om te verwijzen naar de huurovereenkomst en de toepasselijke clausules met betrekking tot de duur en de beëindiging van de overeenkomst. Deze clausules zullen nuttig zijn om de overeenkomst op geldige wijze op te zeggen.

De mogelijke beëindiging is vervolgens afhankelijk van het type overeenkomst en van de persoon die de overeenkomst wil beëindigen:

Woninghuur hoofdverblijfplaats

In geval van een overeenkomst voor de woninghuur van een hoofdverblijfplaats is een huurovereenkomst is de huurder van plan er gedurende het grootste deel van de tijd op duurzame wijze te verblijven. Ter bescherming van de huurder kent de wet de partijen verschillende rechten toe.

Opgemerkt dient te worden dat een dergelijke huurovereenkomst in principe een looptijd heeft van 9 jaar en dat, zonder tijdige kennisgeving van een opzegging, de huurovereenkomst automatisch (stilzwijgend) wordt verlengd voor een duur van 3 jaar.

De verhuurder kan de huur opzeggen:

- aan het einde van de huurtermijn, zonder enige reden of vergoeding, maar mits naleving van een opzeggingstermijn van 6 maanden, d.w.z. dat hij de huurder 6 maanden voor het einde van de huurtermijn in kennis moet stellen van zijn beslissing om de huurovereenkomst niet te verlengen;
- voor persoonlijke gebruik, op elk moment, maar mits een te respecteren opzeggingstermijn van 6 maanden;
- voor grootschalige werkzaamheden, aan het einde van elk driejarig bestaan (periode van drie jaar) en met 6 maanden opzeggingstermijn;
- zonder reden, maar mits het respecteren van een opzeggingstermijn van 6 maanden en een vergoeding gelijk aan 9 maanden huur aan het einde van het eerste en 6 maanden huur aan het einde van het derde kwartaal.

Bij het verstrijken van de eerste en de tweede driejarige periode kan de Verhuurder de huurovereenkomst beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, zonder motivering, maar met betaling van een vergoeding. De vergoeding is gelijk aan negen of zes maanden huur naargelang de overeenkomst een einde neemt bij het verstrijken van respectievelijk de eerste of de tweede driejarige periode.

In dit geval zal de verhuurder ervoor zorgen dat beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden op de hoogte worden gebracht, anders is de gegeven opzeg niet geldig.

De huurder kan van zijn kant de huurovereenkomst zonder reden opzeggen, mits een opzeggingstermijn van 3 maanden en een vergoeding gelijk aan 3, 2 of 1 maanden huur in respectievelijk het 1e, 2e of 3e jaar.

Indien de huurovereenkomst voor 9 jaar geldt en de verhuurder hem/haar opzeg heeft gegeven, kan de huurder een tegenopzeg geven voor slechts één maand en zonder dat hij/zij tot enige schadevergoeding gehouden is.

Ten slotte, als de verhuurder de huurovereenkomst niet registreert binnen 2 maanden na het sluiten ervan en 1 maand na de ingebrekestelling daarvoor door de huurder, kan deze laatste de huurovereenkomst op elk moment opzeggen, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding.

Woninghuur tweede verblijf

Een huurovereenkomst voor een tweede verblijf is een huurovereenkomst die niet is toegewezen aan de hoofdverblijfplaats van de huurder. Aangezien deze overeenkomst wordt gekenmerkt door een grotere vrijheid voor de partijen bij het sluiten van de overeenkomst, hangt het recht op opzegging voor elk van de partijen af van hun oorspronkelijke overeenkomst.

Indien het een overeenkomst voor bepaalde duur betreft, moet de overeenkomst in beginsel tot het einde ervan worden uitgevoerd, tenzij een van de partijen een ernstige tekortkoming heeft begaan of indien in de overeenkomst een recht van opzegging is vastgelegd.

Indien de overeenkomst voor onbepaalde duur is, kan de overeenkomst in ieder geval worden opgezegd, hetzij wegens ernstige contractbreuk, hetzij door opzegging.

Ten slotte kan de naar behoren ingevulde en ondertekende brief overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst worden verzonden. Als er niets in de overeenkomst is vermeld, dan zijn er geen formaliteiten en zal de persoon die de brief verstuurt er zorg voor dragen dat er voldoende bewijs wordt bewaard, bijvoorbeeld door middel van een aangetekende brief.


TOEPASSELIJK RECHT

Algemene bepalingen

Brussel

Vlaanderen


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen