Naar boven
Woninghuurovereenkomst Het model invullen

Woninghuurovereenkomst

Laatste revisie
Laatste revisie 17-03-2023
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 9 tot 14 pagina's
Beoordeling 4,6 - 77 stemmen
Het model invullen

Het model

Laatste revisieLaatste revisie: 17-03-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 9 tot 14 pagina's

Beoordeling: 4,6 - 77 stemmen

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Woninghuurovereenkomst

Een woninghuur is een huurovereenkomst waarbij de houder van een onroerend goed of verhuurder een woning ter beschikking stelt aan een huurder.

De woning kan door de huurder als hoofdverblijfplaats of als tweede verblijf worden gebruikt. De woninghuurovereenkomst hoofdverblijfplaats is de huurovereenkomst van de woning waarin de huurder en eventueel zijn of haar familie het vaakst wonen. Het is dus niet noodzakelijkerwijs de plaats waar het in de bevolkingsregisters is ingeschreven. De woninghuurovereenkomst hoofdverblijfplaats is meer wettelijk geregeld en is daarom minder flexibel, met name wat betreft de duur en de voorwaarden voor de beëindiging ervan, dan een huurovereenkomst voor een tweede woning. De huurovereenkomst als tweede verblijf is de huurovereenkomst die van toepassing is op elke andere woning.

Met toestemming van de verhuurder kan hij er zelfs een beroepsactiviteit uitoefenen. Het uitoefenen van een beroepsactiviteit in de woningbouw heeft fiscale gevolgen, zowel voor de verhuurder als voor de huurder.

Aangezien het onderwerp geregionaliseerd is, houdt dit document rekening met zowel de nationale wetgeving als met de regels die in Vlaanderen en Brussel van kracht zijn sinds de respectieve hervorming in 2018.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

  • Inhoud

Het contract specificeert de identiteit van de partijen, het bedrag van de huur en de kosten, de duur van de huurovereenkomst, de ingangsdatum en een gedetailleerde beschrijving van de woning (oppervlakte, bijgebouwen, uitrusting....).

Verschillende documenten moeten in bijlage van het contract worden gevoegd: de inventaris van de inrichting, het Energieprestatiecertificaat (EPC), de mede-eigendomsreglementering, de regionale bijlage met betrekking tot de rechten en plichten van huurders en verhuurders (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)...

Indien een waarborg wordt gevraagd, wordt het bedrag ervan ook in het contract vermeld.

  • Duur

- Woninghuurovereenkomst tweede verblijf: vrij overeen te komen, bepaalde of onbepaalde duur.

- Woninghuurovereenkomst hoofdverblijfplaats: noodzakelijkerwijs voor een bepaalde duur. De woninghuur hoofdverblijfplaats kan minder dan 3 jaar, 9 jaar of meer dan 9 jaar duren.

  • Opzeggen – verlaten — vergoeding

- Woninghuurovereenkomst tweede verblijf: naar keuze van de partijen.

- Woninghuurovereenkomst hoofdverblijfplaats: afhankelijk van wie de huurovereenkomst wenst te beëindigen, van het motief van de opzegging en van de resterende looptijd van de huurovereenkomst.

  • Huurwaarborg

De verhuurder kan de huurder ook vragen om een waarborg te stellen voor zijn of haar verplichtingen. De huurder heeft de keuze uit de volgende drie soorten garanties, waarvan het bedrag telkens maximaal gelijk kan zijn aan drie maanden huur:

- garantie op een geïndividualiseerde rekening (maximaal 2 maanden huur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest);
- bankgarantie;
- bankgarantie via het OCMW;

Indien de huurder aan al zijn verplichtingen voldoet, moet de waarborg aan het einde van de huurovereenkomst aan hem worden teruggegeven. Anders kan een bedrag gelijk aan de veroorzaakte schade door de verhuurder worden ingehouden als schadevergoeding.

  • Registratie

Nadat het document zorgvuldig is ingevuld en ondertekend door alle partijen, heeft de verhuurder de taak om het te registreren (dit kan online via MyRent).

Voor meer informatie over registratie, bezoekt u de website van de FOD Financiën.

In principe is het niet verplicht om een notaris raad te plegen voor de huurovereenkomst, maar dit kan nuttig zijn in het geval van een overeenkomst van lange duur (meer dan 9 jaar) betreffende een hoofdverblijfplaats. De notariële akte maakt het namelijk mogelijk om tegengesteld te zijn aan derden, waartegen anders slechts de klassieke duur van 9 jaar kan tegengesteld worden.


TOEPASSELIJK RECHT

Algemene bepalingen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vlaamse gewest


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen