Huurovereenkomst voor een garage, box of parkeerplaats Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Huurovereenkomst voor een garage, box of parkeerplaats

Laatste revisie Laatste revisie 14-02-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte5 tot 8 pagina's
4,5 - 15 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 14-02-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 5 tot 8 pagina's

Beoordeling: 4,5 - 15 stemmen

Het model invullen

Met dit document kunt u een huurovereenkomst opstellen voor een parkeerplaats (open externe staanplaats, zonder verbouwing), een box (gesloten externe staanplaats, met muren en een dak) of een garage (ondergrondse parkeerplaats, gevestigd in een gebouw).

Door middel van deze overeenkomst verhuurt de eigenaar of houder van een parkeerplaats, box of garage (het goed), de zogenaamde verhuurder, dit goed geheel of gedeeltelijk aan een andere partij, de huurder, tegen betaling van een bedrag, de huur.

Dit document is zowel geschikt voor de verhuurder die zijn goed wil verhuren aan een huurder aan wie hij reeds woonruimte, kantoren of bedrijfsruimte huurt, als voor de verhuurder die het onafhankelijk van enig ander contract wil huren.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

De overeenkomst moet de volgende gegevens bevatten: de twee voornamen, achternaam, geboortedatum, geboortedatum, geboorteplaats en woonplaats van de natuurlijke persoon die de overeenkomst ondertekent en de naam en het ondernemingsnummer van de onderneming of, bij gebrek aan een ondernemingsnummer, het adres van de maatschappelijke zetel van de rechtspersoon bevatten.

De partijen kiezen de duur van de huurovereenkomst, die vast of onbepaald kan zijn. Zij kiezen ook manieren om de huurovereenkomst te beëindigen, evenals het recht om de huurovereenkomst onder te verhuren of over te dragen.

De partijen moeten op tegenspraak en op gemeenschappelijke kosten een plaatsbeschrijving opmaken. Deze plaatsbeschrijving wordt uitgevoerd tijdens de periode waarin het pand leegstaat of tijdens de eerste maand van bewoning. Het is bij de schriftelijke huurovereenkomst gevoegd en is ook onderworpen aan registratie.

Zodra het document is ingevuld, gedateerd en ondertekend, moeten de partijen de huurovereenkomst registreren. In een registratiekantoor of online en gratis via MyRent. Registratie maakt het mogelijk om een bepaalde datum te verwerven en de huurder te beschermen tegen uitzetting (tenzij anders overeengekomen voor de verkoop van het onroerend goed en voor compensatie).


TOEPASSELIJK RECHT

Burgerlijk Wetboek, artikelen 1708 tot en met 1762bis.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen