Plaatsbeschrijving Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Plaatsbeschrijving

Laatste revisie Laatste revisie 15-02-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte2 tot 3 pagina's
4,5 - 13 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 15-02-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 2 tot 3 pagina's

Beoordeling: 4,5 - 13 stemmen

Het model invullen

De plaatsbeschrijving is een document dat bedoeld is om een inventaris op te stellen en een gedetailleerde beschrijving te geven van de staat waarin een onroerend goed onbetwistbaar is gelegen bij de in- en uittreding van de (onder)huurder van het gehuurde pand. Het is dus een essentieel document dat het mogelijk maakt om precies vast te stellen welke schade zich tijdens de huurperiode heeft voorgedaan en om vast te stellen wie verantwoordelijk is voor de reparaties.

De plaatsbeschrijving is verplicht, maar er is geen algemene sanctie als deze niet is geschreven. De persoon die het meest te lijden heeft onder deze schending is de persoon die het onroerend goed verhuurt, omdat in dit geval het onroerend goed wordt verondersteld te zijn verhuurd in de staat waarin het aan het einde van de huurovereenkomst verkeert.

Omdat het bij de uittreding en dus aan het einde van de huurovereenkomst is dat de plaatsbeschrijving echt nuttig is, is het van noodzakelijk belang om deze bij de intreding en dus aan het begin van de huurovereenkomst op te stellen. De regel stelt dat het moet worden opgesteld voordat het goed wordt ingetreden of in de eerste maand (huurovereenkomst van meer dan één jaar) of 15 dagen van intreding (huurovereenkomst van minder dan een jaar).

In het geval van een wijziging of verbetering van het onroerend goed tijdens de looptijd van de huurovereenkomst, moet de plaatsbeschrijving worden aangepast aan de nieuwe staat van het goed.

Dit document wordt ook gebruikt om een plaatsbeschrijving bij uittreding op te stellen of om elke wijziging of verbetering van het onroerend goed tijdens de huurperiode vast te leggen. Het is ook geschikt voor elk type huurovereenkomst, gemeubileerd of ongemeubileerd, woninghuur, onderverhuring, commercieel of kortlopend commercieel.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Algemeen

De plaatsbeschrijving moet schriftelijk worden opgesteld, gedateerd, op elke pagina geparafeerd en ondertekend, in evenveel exemplaren als er partijen zijn, plus één exemplaar voor registratie. Indien dit niet het geval is en de plaatsbeschrijving wordt ondertekend door slechts één van de partijen, dan is het weerlegbaar, elk bewijs van het tegendeel is voldoende om het uit te sluiten.

Het moet nauwkeurig en gedetailleerd zijn. Algemene clausules waarin eenvoudigweg wordt gesteld dat het onroerend goed in goede staat verkeert, zijn dus niet voldoende. Elk onderdeel en de essentiële uitrusting ervan moeten worden beschreven. Hoe meer details aanwezig zijn, hoe meer de partijen beschermd zijn tegen verdere geschillen. Om het geschrevene te vervolledigen, kunnen foto's aan de plaatsbeschrijving worden toegevoegd om visueel bewijs toe te voegen.

De plaatsbeschrijving moet op tegensprekelijke wijze worden opgesteld, d.w.z. dat beide partijen aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn om de plaatsbeschrijving geldig te maken. Zij kunnen dit dus persoonlijk doen, via elke vertegenwoordiger of via een deskundige. Deze deskundige kan worden aangesteld om slechts één partij te vertegenwoordigen of als één deskundige, die beide partijen vertegenwoordigt. In alle gevallen wordt de plaatsbeschrijving opgesteld tegen gemeenschappelijke kosten (elke partij betaalt haar deel van de kosten).

Indien de partijen niet in staat zijn tot een akkoord te komen, kan elk van de partijen de zaak voor het verstrijken van de termijn van een maand of vijftien dagen aan de Vrederechter voorleggen, zodat hij of zij zelf een deskundige kan aanwijzen.

Ten slotte moet de plaatsbeschrijving worden geregistreerd, wat gratis is indien deze tegelijkertijd (in bijlage) met het huurcontract wordt voorgelegd.


Plaatsbeschrijving bij uittreding

Aan het einde van de huurovereenkomst moet het goed worden teruggebracht in de staat waarin het werd ontvangen, in overeenstemming met de plaatsbeschrijving bij intreding. Als het niet bestaat, wordt het goed verondersteld te zijn ontvangen in de staat waarin het is geleverd. De verhuurder kan zich echter verzetten met elk bewijs van het tegendeel.

In alle gevallen wordt geen rekening gehouden met de volgende schade:

  • de veroudering en normale slijtage van de dingen;
  • overmacht;
  • en de schuld van de verhuurder.

De plaatsbeschrijving bij uittreding, in aanvulling op het bewijs van de overeenkomst betreffende de toestand van het onroerend goed aan het einde van de huurovereenkomst, maakt het mogelijk:

  • de vrijmaking van het goed;
  • de overhandiging van de sleutels (tegen ontvangstbewijs);
  • en het vrijgeven van de huurwaarborg, onder voorbehoud van huurschade en betaling van alle huren, kosten en lasten.


TOEPASSELIJK RECHT

Algemene bepalingen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vlaamse gewest


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen