Verzoek tot het kennen van de redenen van het ontslag Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Verzoek tot het kennen van de redenen van het ontslag

Laatste revisie Laatste revisie 14-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 14-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Met dit document kan een werknemer wiens arbeidsovereenkomst werd beëindigd de werkgever verzoeken aan hem of haar de concrete redenen die tot dit ontslag hebben geleid mee te delen. Het recht van de werknemer om die redenen te kennen ligt vervat in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109. De cao is van toepassing op alle werknemers in de privésector.

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 beschermt de werknemer bovendien tegen een kennelijk onredelijk ontslag door de werkgever. Een 'kennelijk onredelijk ontslag' wordt gedefinieerd als "een ontslag van een werknemer die is aangeworven voor onbepaalde tijd, dat gebaseerd is op redenen die geen verband houden met de geschiktheid, of het gedrag van de werknemer, of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst en waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever". Die bescherming houdt in dat een rechter de werknemer een vergoeding van 3 tot 17 weken loon kan toekennen in geval van een kennelijk onredelijk ontslag.


HOE HET DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Het verzoek moet per aangetekend schrijven aan de werkgever gericht worden, binnen een periode van twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst een einde heeft genomen. Als de werknemer een opzeggingstermijn moet presteren, heeft de werknemer dus tot twee maanden de tijd na het einde van de opzeggingstermijn, zonder dat dit later mag zijn dan zes maanden na de kennisgeving van de opzegging. Zoals hoger vermeld, heeft de werkgever dan twee maanden de tijd na ontvangst van het verzoek om op de brief te antwoorden.


Motivering door de werkgever

De werkgever is verplicht te antwoorden op het verzoek en de motivering van het ontslag aan de werknemer mee te delen, behalve indien het ontslag plaatsvindt binnen de eerste zes maanden van de tewerkstelling. Antwoordt de werkgever niet of niet binnen de gestelde termijn van twee maanden na ontvangst van de brief, dan heeft de werknemer recht op een vergoeding ten belope van twee weken loon.


TOEPASSELIJKE WETGEVING

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 van 12 februari 2014 bepaalt de regels betreffende de motivering van het ontslag.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen