Överst på sidan
Bolagsordning Fyll i mallen

Bolagsordning

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-06-11
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 6 till 9 sidor
Betyg 4,1 - 8 röster
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-06-11

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 6 till 9 sidor

Betyg: 4,1 - 8 röster

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Bolagsordning

En bolagsordning är ett internt regelverk för ett aktiebolag. Tillsammans med den lagstiftning som finns skapas ramarna för ett aktiebolags verksamhet. En bolagsordning är en offentlig handling och ska upprättas av samtliga aktiebolag enligt lag. En bolagsordning ska inte förväxlas med ett aktieägaravtal även om innehållet ofta är liknande. Aktieägaravtal är dock frivilligt att upprätta och då det inte utgör en offentlig handling är det vanligt att mer detaljer kring aktiebolaget och dess förvaltning bestäms i ett sådant.


Hur fungerar det?

Bolagsordningen för ett aktiebolag upprättas av ägarna i samband med att bolaget grundas. När bolagsordningen är upprättad ska aktiebolaget registreras hos Bolagsverket tillsammans med bolagsordningen. Detta dokument kan även användas för ett redan existerande aktiebolag vid ändring av bolagsordningen.

Vid utformningen av en bolagsordning finns det krav på vissa punkter som ska vara med. Dessa kan sedan komplementeras med frivilliga mer specifika regler om så önskas. I en bolagsordning ska det framgå aktiebolagets namn, vart bolagets styrelse har sitt säte, verksamhetsbeskrivning, registrerat aktiekapital, antal aktier som aktiekapitalet är uppdelat på, hur många som ska sitta i styrelsen, antal revisorer, hur kallelse till bolagsstämma ska göras samt bolagets räkenskapsår. Utöver detta kan sedan aktieägarna välja att lägga in ytterligare bestämmelser om så önskas. De kan t.ex. komma överens om att ta med olika typer av förbehåll gällande aktierna, d.v.s. regler om hur de t.ex. får överlåtas.

Det ställs inte upp något krav på signering av bolagsordningen.


Tillämplig lag

Aktiebolagslag (2005:551)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen