Brief tot mededeling van adreswijziging Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Brief tot mededeling van adreswijziging

Laatste revisie Laatste revisie 14-02-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 14-02-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Dit document wordt gebruikt om een brief betreffende een adreswijziging te schrijven.

Een verhuisbrief wordt gebruikt om elke persoon of onderneming, zowel in een zakelijke als in een privé-relatie, op de hoogte te brengen van de adreswijziging en er op die manier voor te zorgen dat alle leveringen of mededelingen op het juiste adres aankomen.

Het belang van een adreswijziging is dat de partij die van de wijziging op de hoogte is gebracht, verantwoordelijk is voor elke communicatie of levering op het verkeerde adres.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Om dit document te vervolledigen, zijn twee gegevens van essentieel belang: het oude en het nieuwe adres. Er moet worden aangekondigd dat het oude adres niet meer wordt gebruikt en het nieuwe adres dat het vervangt, moet worden vermeld. Om dit te doen, is het belangrijk om zo volledig mogelijk te zijn, met vermelding van de straat, het nummer, de postcode, de stad en, indien nodig, het land waar de adressen zich bevinden.

Het is ook belangrijk om de datum aan te geven waarop het nieuwe adres van kracht wordt en het oude adres dus niet meer kan worden bijgevoegd. Het is altijd een goed idee om zo snel mogelijk een adreswijziging te sturen zodat de andere partij de tijd heeft om zich aan te passen.

Ten slotte, als andere contactgegevens, zoals telefoonnummers, ook veranderen, moet dit ook worden aangegeven.

Zodra het document is ingevuld en ondertekend, moet het worden verzonden naar de persoon aan wie de adreswijziging moet worden bekendgemaakt. Dit kan, afhankelijk van de relatie, per e-mail, eenvoudige post of aangetekende brief. Indien de relatie contractueel is, is het altijd raadzaam om het bewijs van kennisgeving bij te houden.


TOEPASSELIJK RECHT

Burgerlijk Wetboek, algemeen deel.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen