Schuldbekentenis Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Schuldbekentenis

Laatste revisie Laatste revisie 15-03-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
4,3 - 12 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 15-03-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Beoordeling: 4,3 - 12 stemmen

Het model invullen

Dit document is een schuldbekentenis. Het is een document waarmee een persoon of personen of een onderneming (de schuldenaar genoemd) formeel erkent dat hij of zij een geldbedrag verschuldigd is aan een andere persoon of onderneming (de schuldeiser genoemd).

Voorbeeld: Jan leent 1.000 euro aan Pol. Om ervoor te zorgen dat hij wordt terugbetaald, laat Jan Pol een schuldbekentenis ondertekenen. In dit geval is Pol de schuldenaar en Jan de schuldeiser.

Zo maakt de erkenning van de schuld het mogelijk om het bestaan van een schuld te bewijzen. Zonder schuldbekentenis (of een ander document dat de schuld bewijst (bv. een leningovereenkomst)) zou de schuldenaar immers kunnen ontkennen dat hij geld verschuldigd is aan de schuldeiser.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

De schuldbekentenis kan worden gebruikt door elke persoon, groep van personen of onderneming die geld verschuldigd is aan een andere persoon of onderneming.

Opgelet, in geval er meerdere schuldenaren zijn, zijn zij elk hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van de schuldeiser. Dit betekent dat de schuldeiser dan elk van de schuldenaren kan aanspreken om het volledige bedrag van de schuld te betalen als de anderen het na zouden laten hun deel te betalen. De betalende schuldenaar kan zich vervolgens weliswaar tot die andere schuldenaren wenden om de terugbetaling van de voorgeschoten bedragen te verkrijgen.

De oorzaak van de schuld maakt niet uit, hoewel deze in het document kan worden vermeld. Waar het om gaat is dat het bedrag van de schuld wordt bepaald.

De volgende informatie moet in het document worden opgenomen:

  • de handtekening van de schuldenaar of schuldenaren;
  • de datum van ondertekening van het document;
  • de volledige identiteit (familienamen, voornamen en geboortedatum van personen; naam, maatschappelijk adres, ondernemingsnummer en eventueel de namen en voornamen van de vertegenwoordiger en zijn of haar functie voor ondernemingen).

De volgende informatie is optioneel:

  • de datum waarop de schuldeiser de terugbetaling kan eisen;
  • de interestvoet die van toepassing is op de terugbetaling van de schuld;
  • de terugbetalingsvoorwaarden;
  • de oorzaak of reden waarom de schuld bestaat.

Betreffende de vorm:

  • Indien de schuldenaar een onderneming is, kan de erkenning van de schuld met de hand worden geschreven, getypt of elektronisch zijn.
  • Indien de schuldenaar één of meer natuurlijke personen is, moet de schuldbekentenis ten minste de handtekening van de schuldenaar of van elke schuldenaar omvatten waarbij deze met de handgeschreven vermelding "goed voor" aangevuld met het volledige bedrag van de schuld moet plaatsen.

Een enkel exemplaar is voldoende. Dit exemplaar moet aan de schuldeiser worden overhandigen zodra het document naar behoren is ingevuld en ondertekend.


TOEPASSELIJKE WETGEVING

Burgerlijk Wetboek, meer bepaald de artikelen 1326 en 1327.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen