Naar boven
Schuldbekentenis Het model invullen

Schuldbekentenis

Laatste revisie
Laatste revisie 13-06-2020
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 1 pagina
Beoordeling 4 - 1 stem
Het model invullen

Het model

Laatste revisie: 13-06-2020

Grootte: 1 pagina

Beschikbare formaten: Word en PDF

Beoordeling: 4 - 1 stem

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Schuldbekentenis

Dit document is een schuldbekentenis. Het is een document waarmee een persoon of personen of een onderneming, een schuldenaar genoemd, formeel erkent dat zij geld verschuldigd is aan een andere persoon of onderneming, een schuldeiser genoemd.

Voorbeeld: Jan leent 1.000 euro aan Pol. Om ervoor te zorgen dat hij wordt terugbetaald, laat Jan Pol een schuldbekentenis ondertekenen. In dit geval is Pol de schuldenaar en Jan de schuldeiser.

Zo maakt de erkenning van de schuld het mogelijk om het bestaan van een schuld te bewijzen. Zonder schuldbekentenis of een ander document dat de schuld bewijst, kan de schuldenaar immers ontkennen dat hij geld verschuldigd is aan de schuldeiser.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

De schuldbekentenis kan worden gebruikt door elke persoon, groep van personen of onderneming die geld verschuldigd is aan een andere persoon of onderneming.

Opgelet, in geval van meerdere schuldenaars, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk tegenover de schuldeiser. Dit betekent dat de schuldeiser in staat zal zijn om een van de schuldenaars te vragen om het bedrag te betalen als de anderen niet betalen, terwijl betalende schuldenaar zich vervolgens tot de andere schuldenaars zal moeten wenden om de terugbetaling van de voorgeschoten bedragen te verkrijgen.

De oorzaak van de schuld maakt niet uit, hoewel deze in het document kan worden vermeld. Waar het om gaat is dat het bedrag van de schuld wordt bepaald.

De volgende informatie moet in het document worden opgenomen:

  • de handtekening van de schuldenaar;
  • de datum van ondertekening van het document;
  • de volledige identiteit (familienamen, voornamen en geboortedatum van personen; naam, adres, ondernemingsnummer en eventueel de namen en voornamen van de vertegenwoordiger en zijn of haar functie voor bedrijven).

De volgende informatie is optioneel:

  • de datum waarop de schuldeiser de terugbetaling kan eisen;
  • de rentevoet die van toepassing is op de terugbetaling van de schuld;
  • de terugbetalingsvoorwaarden;
  • de oorzaak of reden waarom de schuld bestaat.

Betreffende de vorm:

  • Indien de schuldenaar een onderneming is, kan de erkenning van de schuld met de hand worden geschreven, getypt of elektronisch zijn.
  • Indien de schuldenaar één of meer natuurlijke personen is, moet de schuldbekentenis ten minste de handtekening, de woorden "goed voor" en het volledige bedrag van de schuld in de hand van elke schuldenaar bevatten.

Een enkel exemplaar is voldoende om de schuldeiser te overhandigen zodra het document naar behoren is ingevuld en ondertekend.


TOEPASSELIJKE RECHT


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen