Geldleningovereenkomst tussen particulieren Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Geldleningovereenkomst tussen particulieren

Laatste revisie Laatste revisie 14-01-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte2 pagina's
4,8 - 12 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 14-01-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 2 pagina's

Beoordeling: 4,8 - 12 stemmen

Het model invullen

Dit document laat u toe om een overeenkomst voor een lening van geld door een individu te creëren. Een geldleningovereenkomst is een overeenkomst waarbij een persoon een bepaald geldbedrag ter beschikking stelt van een andere persoon, op kosten van deze laatste om het aan het einde van de looptijd en volgens de overeengekomen voorwaarden terug te geven. In deze overeenkomst kan de leninggever (de persoon die het geld uitleent) geen bedrijf, handelaar of professional zijn. Het maakt echter niet uit wat de leningnemer (de persoon die de lening ontvangt) is.

De lening kan gratis of betalend zijn. In het eerste geval moet de leningnemer eenvoudigweg het geleende bedrag terugbetalen, in het tweede geval moet hij, naast het aanvangskapitaal, de rente terugbetalen, die een percentage van dit kapitaal vertegenwoordigt. De leninggever zal erop letten geen onredelijk hoge rente in rekening te brengen, bij gebreke waarvan een rechter de rente kan verlagen tot de wettelijke rente.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Een geschreven document is niet nodig, maar het bewijst het bestaan van het bedrag van de lening en de overeenkomst over de voorwaarden van de lening. Het is zelfs mogelijk om de overeenkomst te registreren zodat deze een bepaalde datum krijgt, of om een authentieke akte bij een notaris af te sluiten om er een bepaalde bewijskracht aan te geven.

Bovendien moet het schriftelijke document een borgtocht bevatten om de terugbetaling van de lening te waarborgen via een derde partij, die zich ertoe verbindt het verschuldigde bedrag te betalen indien de leningnemer niet in staat is dit te doen.

Zodra het document is ingevuld en ondertekend, zal elke partij er zorg voor dragen dat zij haar verplichtingen nakomt. De leningnemer zal bijzondere aandacht moeten besteden aan de naleving van de termijnen, indien hij geen vertragingsrente wil betalen of het bedrag binnen een kortere termijn wil moeten terugbetalen.

Als de partijen instemmen met de betaling van de interesten, zal de leninggever ervoor zorgen dat deze in zijn volgende belastingaangifte worden aangegeven, aangezien het om roerende inkomsten gaat, waarvoor roerende voorheffing verschuldigd is.


TOEPASSELIJK RECHT

Burgerlijk Wetboek


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen