Huurovereenkomst voor een roerend goed Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Huurovereenkomst voor een roerend goed

Laatste revisie Laatste revisie 14-11-2023
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte2 tot 3 pagina's
4,8 - 4 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 14-11-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 2 tot 3 pagina's

Beoordeling: 4,8 - 4 stemmen

Het model invullen

Dit document wordt gebruikt om een huurovereenkomst op te stellen voor een of meer roerende goederen. Een roerend goed is een goed dat gemakkelijk kan worden verplaatst. Het kan bijvoorbeeld gaan om een voertuig, uitrusting voor evenementen, ceremoniële kleding of een gereedschap.

Door middel van deze overeenkomst verhuurt een persoon, de zogenaamde verhuurder, een roerende zaak aan een andere persoon, de huurder, tegen betaling van een prijs, de huurprijs. De verhuurder kan de eigenaar zijn, maar ook een eenvoudige houder van de zaak. Het object hoeft geen hoge financiële waarde te hebben, maar de verhuurder wordt betaald, anders zou het eerder een leningsovereenkomst zijn.

Dit document is alleen van toepassing op roerende goederen. Is het een gebouw, dan is het op te stellen document, afhankelijk van de situatie, een woning- of onderhuurovereenkomst, een handelshuurovereenkomst (eventueel van korte duur), een huurovereenkomst voor een kantoor of een huurovereenkomst voor een parkeerplaats, een garage of een box.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

a) Inhoud

De overeenkomst moet bevatten, naast de beschrijving van het gehuurde goed, de twee voornamen, de naam, de achternaam, de geboortedatum, de geboorteplaats en woonplaats van de natuurlijke persoon die de overeenkomst ondertekent en de naam en het ondernemingsnummer of, bij ontstentenis van een ondernemingsnummer, het adres van de maatschappelijke zetel van de rechtspersoon.

De partijen kiezen de duur van de huurovereenkomst, die vast of onbepaald kan zijn. Ze kiezen ook manieren om de huurovereenkomst te beëindigen, evenals het recht om de huurovereenkomst onder te verhuren of over te dragen.

b) Gebruik

Zodra het document is ingevuld, moeten de partijen het ondertekenen en elk van hen een exemplaar ervan bewaren om het te bewijzen en de naleving van de daarin vermelde verplichtingen te waarborgen.

Ten slotte, moeten de partijen een gedetailleerde plaatsbeschrijving opmaken, tegensprekelijk en op gemeenschappelijke kosten. Deze plaatsbeschrijving wordt opgesteld vóór de huur en wordt bij de schriftelijke huurovereenkomst gevoegd. Als er geen plaatsbeschrijving wordt opgemaakt, wordt de huurder verondersteld het voorwerp te hebben ontvangen in de staat waarin hij het terugzendt.


TOEPASSELIJK RECHT

Burgerlijk Wetboek, artikelen 1708 tot en met 1713 en bij uitbreiding tot 1762bis


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen