Verzoek tot uitstel van betaling of betaling in schijven particulieren Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Verzoek tot uitstel van betaling of betaling in schijven (particulieren)

Laatste revisie Laatste revisie 15-03-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 15-03-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Een particulier die nog een schuld af te lossen heeft (de schuldenaar genoemd) ten aanzien van een schuldeiser (dit is de persoon, onderneming of overheidsdienst die recht heeft op de betaling van die schuld) kan dit document gebruiken om een uitstel van betaling te vragen of om een afbetalingsplan voor te stellen. Het verschuldigde bedrag kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een onbetaalde factuur, een te betalen huur, een boete, etc.

Een uitstel vragen betekent dat de schuldenaar het volledige bedrag in één keer maar op een latere datum voorstelt te betalen. Indien de schuldenaar een afbetalingsplan voorstelt, vraagt hij of hij het bedrag in kleinere stukken ('schijven') en verspreid over een bepaalde termijn mag afbetalen.

De schuldenaar moet een realistisch en haalbaar uitstel of afbetalingsplan voorstellen aan de schuldeiser. Het afbetalingsplan moet ook gedetailleerd zijn zodat de schuldeiser duidelijk kan afleiden op welke datum de schuldenaar welk bedrag belooft te kunnen betalen.

In specifieke gevallen (bv. het verzoek tot uitstel van betaling van bepaalde belastingen) bestaan door de overheid voorgeschreven procedures om een uitstel te vragen. In deze gevallen moeten die procedures worden gerespecteerd en is het mogelijk dat dit document niet voldoet of van de nodige bijlagen moet worden voorzien.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

De schuldenaar is niet verplicht om de oorzaak van zijn verzwakte financiële toestand, en dus de reden van het verzoek tot uitstel of afbetalingsplan, toe te lichten. Doet de schuldenaar dat wel, dan kan de schuldeiser bijvoorbeeld overtuigd worden van de tijdelijke aard van de schulden.

Eens afgeprint en ondertekend kan de schuldenaar de brief per aangetekende brief of per e-mail aan de schuldeiser bezorgen. Indien de schuldeiser akkoord gaat, is het belangrijk dat zijn akkoord helder en schriftelijk (dus ook via een brief of op een e-mail) vaststaat. Uit het akkoord tussen de partijen moet ook blijken of de schuldenaar al dan niet enige interesten verschuldigd is. Het akkoord tot uitstel of afbetalingsplan kan ook in een overeenkomst worden gegoten. Het model van een dading leent zich daartoe.

Een persoon die blijvend schulden heeft, kan beroep doen op hulp van het OCMW of het CAW.


TOEPASSELIJKE WETGEVING

Artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een schuldenaar niet verplicht is slechts een gedeelte van een schuld van de schuldenaar te ontvangen. Dit impliceert dus dat het toestaan van uitstel van betaling of van een afbetalingsplan een gunst is die verleend wordt door de schuldeiser. Er is hier verder geen bijzondere wetgeving op van toepassing.

Evenwel kan een schuldenaar zich eventueel tot de bevoegde rechter richten om een uitstel of afbetalingsplan te vragen indien de schuldeiser niet op zijn verzoek wil ingaan. Een rechter zal oordelen of zo'n uitstel of plan opportuun is gelet op onder meer de financiële toestand van de partijen en de tijd die de schuldenaar reeds heeft gehad om het openstaande bedrag te betalen.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen