Brief van kennisgeving van wijziging van achternaam of voornaam Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Brief van kennisgeving van wijziging van achternaam of voornaam

Laatste revisie Laatste revisie 14-03-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 14-03-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Dit document wordt gebruikt om zakelijke en persoonlijke contacten ervan in kennis te stellen dat de afzender zijn of haar familienaam of voornaam heeft gewijzigd in de registers van de burgerlijke stand.

Mensen wijzigen hun voor- of familienaam om verschillende redenen, waaronder huwelijk, echtscheiding, adoptie of geslachtsverandering. De procedure voor het wijzigen van de naam wordt geregeld door de wet en wordt uitgevoerd door het versturen van een verzoek aan de FOD Justitie.

De persoon die zijn naam heeft gewijzigd, kan deze brief gebruiken om de wijziging aan te kondigen aan al zijn contacten, zowel professionele als persoonlijke.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Deze brief vermeldt de oude achternaam/voornaam van de afzender, zijn nieuwe achternaam/voornaam en, indien nodig, de mogelijkheid om ook een eventuele wijziging van e-mailadres mee te delen. Enkele van de organisaties en bedrijven die in kennis moeten worden gesteld van een wettelijke naamswijziging door middel van deze brief zijn onder andere de volgende:

  • de werkgever;
  • de verhuurder;
  • artsen en tandartsen;
  • bank-, investerings- en kredietagentschappen;
  • makelaars en andere verzekeraars;
  • beroepsverenigingen;
  • clubs en andere verenigingen waarvan de persoon die van naam is veranderd lid is.

Zodra de brief is ingevuld, moet deze worden ondertekend en naar de ontvanger worden gestuurd. Indien dit nuttig of nodig geacht wordt, kan een bewijs de verzender een bewijs van de wijziging als bijlage voegen aan de brief. Een afschrift van de beslissing tot wijziging of een afschrift van de nieuwe vermelding in het register van de burgerlijke stand kan zich daartoe lenen.


TOEPASSELIJK RECHT

Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen