Verkoopovereenkomst tweedehandsvoertuig Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Verkoopovereenkomst tweedehandsvoertuig

Laatste revisie Laatste revisie 15-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 tot 2 pagina's
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 15-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 tot 2 pagina's

Het model invullen

Dit document is een overeenkomst die de eigenaar (al dan niet particulier) van een tweedehandsvoertuig de mogelijkheid biedt om het door te verkopen. Het voertuig in kwestie kan van elk type zijn: auto, motor, bestelwagen, vrachtwagen, enz.

Dit document bevat alle noodzakelijke voorwaarden en informatie (kenmerken, staat, defecten, prijzen, overdrachts- en betalingsvoorwaarden, garanties, etc.) van de koopovereenkomst.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Voertuig in orde met technische controle

Zodra het document is ingevuld en ondertekend, hebben de koper en de nieuwe eigenaar van het voertuig de taak om het op zijn naam te registreren. Om dit te doen, moet hij contact opnemen met zijn verzekeraar om registratie aan te vragen bij de DIV, waarna de nummerplaten bij hem thuis aankomen.

Voertuig dat niet door de technische controle is gekomen

Indien het voertuig niet slaagt voor de technische controle, moet de koper eerst het voertuig weer in orde brengen om de nodige documenten en vergunningen voor het in het verkeer brengen ervan te verkrijgen.

Schrappen van de nummerplaat van de verkoper

Aangezien de kentekenplaat persoonlijk is in België, moet de verkoper de kentekenplaat van het verkochte voertuig met de DIV (Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen) binnen 4 maanden na de verkoop laten schrappen. Om dit te doen, moet hij de plaat deponeren in het daarvoor bestemde vakje bij de DIV in Brussel of in een van de regionale kantoren. Een annuleringsbericht zal hem dan per post worden toegestuurd. Dan kan de verkoper het ongebruikte deel van de belasting op inverkeerstelling recupereren.

Tevens dient de verkoper er zorg voor te dragen dat hij contact opneemt met zijn verzekeraar om zijn aansprakelijkheidsverzekering op te schorten of te vervangen.

Garantie in geval van verkoop tussen een professionele verkoper en een consument

Voor een verkoop tussen een professionele verkoper en een consument moet het voertuig worden verkocht met een conformiteitsgarantie van één jaar. Deze garantie moet in de overeenkomst worden opgenomen.

Indien zich binnen de eerste 6 maanden na de verkoop een probleem voordoet, wordt de verkoper geacht verantwoordelijk te zijn. Gedurende de volgende 6 maanden is het de koper die moet bewijzen dat het gebrek aan overeenstemming te wijten is aan de verkoper.

Zodra het gebrek is bewezen, kan de koper de reparatie van het voertuig, de vervanging van het voertuig, de passende prijsvermindering of de ontbinding van de verkoop verkrijgen.


TOEPASSELIJK RECHT


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen