Powrót do góry
Wniosek o rezygnację z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego Wypełnij wzór

Wniosek o rezygnację z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 11.09.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 2 strony
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 11.09.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2 strony

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek o rezygnację z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego

Wniosek o rezygnację z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego to dokument, który pracownik przekazuje swojemu pracodawcy, jeśli planuje wcześniejszy powrót do pracy, niż było postanowione, tj. przed wykorzystaniem w całości przyznanego mu urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego. Wniosek jest odpowiedni zarówno dla pracownicy - matki, jak i pracownika - ojca.

Czy wiesz, że...

Niniejszy dokument jest zgodny z nowelizacją, która weszła w życie 26 kwietnia 2023 r., wdrażającą dyrektywę unijną 2019/1158 "work life balance".


Urlop macierzyński:

Urlop macierzyński przysługuje przed porodempo porodzie, w wymiarze:

 • 20 tygodni (urodzenie 1 dziecka);
 • 31 tygodni (urodzenie bliźniaków);
 • 33 tygodni (urodzenie trojaczków);
 • 35 tygodni (urodzenie czworaczków);
 • 37 tygodni (urodzenie pięcioraczków lub więcej).

Pracownica - matka, po złożeniu wniosku o wykorzystanie urlopu macierzyńskiego oraz po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, może zmienić zdanie i wcześniej wrócić do pracy, nie wykorzystawszy całego, przyznanego jej urlopu. Wówczas resztę urlopu macierzyńskiego musi za nią wykorzystać ojciec dziecka.

Również pracownik - ojciec, może skorzystać z niniejszego wzoru, jeśli zamierza zrezygnować wcześniej z przyznanego mu urlopu macierzyńskiego, skłądając niniejszy wniosek swojemu pracodawcy.


Urlop rodzicielski:

Urlop rodzicielski przysługuje po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, w wymiarze:

 • 41 tygodni (ciąża pojedyncza), z czego 9 tygodni jest zarezerwowane do wyłącznej dyspozycji każdego z rodziców;
 • 43 tygodni (ciąża mnoga), z czego 9 tygodni jest zarezerwowane do wyłącznej dyspozycji każdego z rodziców.

Urlop rodzicielski można przyznać w 5 częściach, do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko osiągnęło 6 lat.

Pracownica - matka, po złożeniu wniosku o wykorzystanie urlopu rodzicielskiego w wybranym wymiarze, może zmienić zdanie i wcześniej wrócić do pracy, nie wykorzystawszy całego, przyznanego jej urlopu. Resztę urlopu może, ale nie musi, wykorzystać pracownik - ojciec dziecka.

Również pracownik - ojciec, może skorzystać z niniejszego wzoru, jeśli zamierza zrezygnować wcześniej z przyznanego mu urlopu rodzicielskiego, składając niniejszy wniosek swojemu pracodawcy.


Urlop wychowawczy:

Urlop wychowawczy jest przyznawany po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiegorodzicielskiego, w wymiarze do 36 miesięcy, ale nie może trwać dłużej, niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko skończyło 6 lat. Po złożeniu wniosku o wykorzystanie urlopu wychowawczego w wybranym wymiarze, pracownik może zmienić zdanie i wcześniej wrócić do pracy, nie wykorzystawszy całego, przyznanego mu urlopu.

Pracownik powinien powiadomić pracodawcę najpóźniej na 30 dni, przed terminem zamierzonego podjęcia pracy. Jeśli pracownik poinformuje na krócej niż 30 dni przed wskazanym przez siebie powrotem do pracy, jego wcześniejszy powrót jest uzależniony od wyrażenia zgody przez pracodawcę.

Jak korzystać z dokumentu?

Wniosek o rezygnację z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego powinien zawierać:

 • imię, nazwisko, adres zamieszkania pracownika;
 • nazwę i adres siedziby pracodawcy;
 • datę urodzenia oraz imię i nazwisko dziecka, na które pracownik wkorzystywał urlop macierzyński;
 • daty powrotu do pracy.

Przepisy prawa wymagają złożenia wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej. Zachowanie formy papierowej lub elektronicznej, oznacza w praktyce, że wniosek może być sporządzony na piśmie i przekazany osobiście lub wysłany pocztą tradycyjną, za pomocą e-maila z podpisem elektronicznym, bez podpisu elektronicznego, za pomocą sms, za pomocą wewnętrznego komunikatora pracowniczego, innej aplikacji, jaką posługują się pracownicy z pracodawcą itd.

Zaleca się zachowanie kopii wniosku w swojej domowej dokumentacji.

Podstawa prawna:

Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego wynika z art. 180 § 4 Kodeksu Pracy.

Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego wynika z art. 1821d § 3 Kodeksu Pracy.

Rezygnacja z urlopu wychowawczego wynika z art. 1863 Kodeksu Pracy.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór