Powrót do góry
Wniosek o rezygnację z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego Wypełnij wzór

Wniosek o rezygnację z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 06.03.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 06.03.2020

Rozmiar: 1 strona

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek o rezygnację z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego

Wniosek o rezygnację z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego to dokument, który pracownik przekazuje swojemu pracodawcy, jeśli planuje wcześniejszy powrót do pracy, niż było postanowione, tj. przed wykorzystaniem w całości przyznanego mu urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego. Wniosek jest odpowiedni zarówno dla pracownicy - matki, jak i pracownika - ojca.

Urlop macierzyński:

Urlop macierzyński przysługuje przed i po porodzie, w wymiarze 20 tygodni (urodzenie 1 dziecka), 31 tygodni (urodzenie 2 dzieci), 33 tygodni (urodzenie 3 dzieci), 35 tygodni (urodzenie 4 dzieci) lub 37 tygodni (urodzenie 5 dzieci lub więcej). Pracownica - matka, po złożeniu wniosku o wykorzystanie urlopu macierzyńskiego oraz po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, może zmienić zdanie i wcześniej wrócić do pracy, nie wykorzystawszy całego, przyznanego jej urlopu. Wówczas resztę urlopu macierzyńskiego musi za nią wykorzystać ojciec dziecka. Ojciec dziecka powinien załączyć rezygnację pracownicy, do wniosku o udzielenie mu urlopu macierzyńskiego, którego nie wykorzysta pracownica - matka. Dla pracownika - ojca, który zamierza zrezygnować wcześniej z urlopu macierzyńskiego, niniejszy wniosek również jest odpowiedni.


Urlop rodzicielski:

Urlop rodzicielski przysługuje po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, w wymiarze 32 tygodni (urodzenie 1 dziecka) lub 34 (urodzenie większej ilości dzieci). Pracownica - matka, po złożeniu wniosku o wykorzystanie urlopu rodzicielskiego w wybranym wymiarze, może zmienić zdanie i wcześniej wrócić do pracy, nie wykorzystawszy całego, przyznanego jej urlopu. Resztę urlopu może, ale nie musi, wykorzystać pracownik - ojciec dziecka. Pracodawca musi wyrazić zgodę na modyfikację urlopu rodzicielskiego. Również pracownik - ojciec, może wcześniej zrezygnować z urlopu rodzicielskiego, składając niniejszy wniosek swojemu pracodawcy.


Urlop wychowawczy:

Urlop wychowawczy jest przyznawany po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, w wymiarze do 36 miesięcy, ale nie może trwać dłużej, niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko skończyło 6 lat. Pracownik, po złożeniu wniosku o wykorzystanie urlopu wychowawczego w wybranym wymiarze, może zmienić zdanie i wcześniej wrócić do pracy, nie wykorzystawszy całego, przyznanego mu urlopu. Pracownik powinien powiadomić pracodawcę najpóźniej na 30 dni, przed terminem zamierzonego podjęcia pracy. Wówczas pracodawca musi zaakceptować wcześniejszy powrót pracownika do pracy. Jeśli pracownik poinformuje na krócej niż 30 dni przed wskazanym przez siebie powrotem do pracy, jego wcześniejszy powrót jest uzależniony od wyrażenia zgody przez pracodawcę.

Jak stosować dokument:

Wniosek należy wypełnić, wydrukować i podpisać, a następnie zanieść lub wysłać pracodawcy, listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru. Dobrze jest zachować kopię takiego wniosku w swojej domowej dokumentacji.

Podstawa prawna:

Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego wynika z art. 180 par. 4 Kodeksu Pracy. Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego wynika z art. 1821d par. 3 Kodeksu Pracy. Rezygnacja z urlopu wychowawczego wynika z art. 1863 Kodeksu Pracy.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Sprawie Wniosków dotyczących Uprawnień Pracowników Związanych z Rodzicielstwem oraz Dokumentów Dołączanych do takich wniosków z dnia 8 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2243).


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór