Powrót do góry
Wniosek matki o urlop macierzyński po porodzie Wypełnij wzór

Wniosek matki o urlop macierzyński po porodzie

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 3 tygodnie temu
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1-2 strony
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 3 tygodnie temu

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1-2 strony

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek matki o urlop macierzyński po porodzie

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego to pisemna prośba pracownika, skierowana do pracodawcy, o udzielenie urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego, od dnia porodu. Jest on właściwy, jeśli pracownik nie zdecydował się na wykorzystanie urlopu macierzyńskiego przed porodem, a więc wykonywał pracę do dnia porodu. Jeśli pracownik chciałby wykorzystać urlop macierzyński przed porodem, należy złożyć wniosek o urlop macierzyński, rozpoczynający się przed porodem. Pracownik dziecka może wnosić we wniosku o podział przysługujących urlopów, pomiędzy siebie i drugiego rodzica dziecka/dzieci.

Czy wiesz, że...

Niniejszy dokument jest zgodny z nowelizacją, która weszła w życie 26 kwietnia 2023 r., wdrażającą dyrektywę unijną 2019/1158 "work life balance".


Długość urlopu macierzyńskiego i wymiar zasiłku macierzyńskiego:

Pracownikom przysługuje urlop macierzyński w wymiarze, przewidzianym w Kodeksie Pracy, w zależności od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie, tj.:

 • 20 tygodni, gdy kobieta urodzi jedno dziecko, w ramach jednego porodu;
 • 31 tygodni, gdy kobieta urodzi 2 dzieci, w ramach jednego porodu;
 • 33 tygodnie, gdy kobieta urodzi 3 dzieci, w ramach jednego porodu;
 • 35 tygodni, gdy kobieta urodzi 4 dzieci, w ramach jednego porodu;
 • 37 tygodni, gdy kobieta urodzi 5 lub więcej dzieci, w ramach jednego porodu.

Pracownik powinien złożyć wniosek o chęci skorzystania również z urlopu rodzicielskiego, najpóźniej 21 dni po porodzie, jeśli chce pobierać przez cały okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego zasiłek macierzyński w równej wysokości 81,5% wynagrodzenia (pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne).

Za okres urlopu macierzyńskiego pracownik otrzymuje zasiłek macierzyński, w wysokości:

 • 100% wynagrodzenia (pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne tj. 13,71 % aż do miesiąca, w którym przychód osiągnie 30-krotność prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za dany rok, a w kolejnych miesiącach, pomniejszonego o 2,45 % tj. jedynie o składkę na ubezpieczenie chorobowe) lub 

 • 81,5% wynagrodzenia (pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne), jeśli zdecyduje się kontynuować nieobecność, po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, w ramach urlopu rodzicielskiego, a wniosek o kontynuację złoży najpóźniej 21 dni po porodzie.


Długość urlopu rodzicielskiego i wymiar zasiłku macierzyńskiego:

Urlop rodzicielski przysługuje po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Jego długość zależy od ilości dzieci, urodzonych podczas jednego porodu, tj.:

 • 41 tygodni, gdy kobieta urodzi jedno dziecko, w ramach jednego porodu;
 • 43 tygodni, gdy kobieta urodzi więcej niż jedno dziecko, w ramach jednego porodu.

Za okres urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek macierzyński, w wysokości:

 • 70% wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne) za 41 lub 43 tygodnie urlopu rodzicielskiego, po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, za który pracownik otrzymywał zasiłek macierzyński w wysokości 100% wynagrodzenia;

 • 81,5% wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne), jeśli pracownik złożył wniosek o kontynuowanie nieobecności po odbyciu urlopu macierzyńskiego, w ramach urlopu rodzicielskiego, najpóźniej 21 dni po porodzie, a więc zarówno podczas urlopu macierzyńskiego, jak i urlopu rodzicielskiego przysługuje mu równa stawka zasiłku macierzyńskiego w wysokości 81,5% wynagrodzenia.

Pracownik może wnosić we wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego jednorazowo albo w częściach, wykorzystanych przez siebie lub podzielonych pomiędzy siebie i drugiego rodzica dziecka/dzieci. Urlop rodzicielski może być rozdzielony na 5 części. Można go wykorzystać do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Urlop ojcowski:

Ojcu dziecka przysługuje urlop ojcowski w wymiarze 2 tygodni kalendarzowych, które może wykorzystać w dowolnym czasie, do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia (urlop ojcowski). Pobiera wówczas zasiłek macierzyński w wysokości 100% swojego wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne). Nowelizacja z 2023 r. przyznała ponadto każdemu z rodziców 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, którego żaden z pracowników-rodziców nie może się zrzec albo przekazać drugiemu rodzicowi, za który przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 70% wynagrodzenia. Ponadto, rodzice mogą skorzystać z urlopu okolicznościowego w wymiarze 2 dni, na konieczność załatwienia formalności, związanych z przyjściem na świat dziecka: na te dwa dni zachowują prawo do wynagrodzenia.

Ojciec dziecka może więc w sumie skorzystać z 11 tygodni kalendarzowych i 2 dni urlopu, po przyjściu na świat jego dziecka.

Co więcej, przysługujący matce i nie wykorzystany przez nią urlop macierzyński i rodzicielski, może być dzielony pomiędzy pracownikiem-matką i pracownikiem-ojcem. Ojciec dziecka może wykorzystać tylko ten okres urlopu macierzyńskiego, który zostanie, gdy matka wykorzysta po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Jak korzystać z dokumentu?

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego powinien zawierać:

 • imię, nazwisko, adres zamieszkania pracownika;
 • nazwę i adres siedziby pracodawcy;
 • datę urodzenia oraz imię i nazwisko dziecka, na które pracownik chce uzyskać urlop macierzyński;
 • daty urlopu macierzyńskiego;
 • chęć skorzystania z urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego.

Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Przepisy prawa wymagają złożenia wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej. Zachowanie formy papierowej lub elektronicznej, oznacza w praktyce, że wniosek może być sporządzony na piśmie i przekazany osobiście lub wysłany pocztą tradycyjną, za pomocą e-maila z podpisem elektronicznym, bez podpisu elektronicznego, za pomocą sms, za pomocą wewnętrznego komunikatora pracowniczego, innej aplikacji, jaką posługują się pracownicy z pracodawcą itd.

Podstawa prawna:

Urlop macierzyński jest uregulowany w art. 180 i nast. Kodeksu Pracy.

Konieczność złożenia wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego wynika z art. 1821d Kodeksu Pracy.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego wynika z art. 31 ust. 1 i nast. ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1732, ze zm.).


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór