Förvaltningsavtal - fastighet Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Förvaltningsavtal - fastighet

Senast ändrat Senast ändrat 2024-03-13
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek2 till 3 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-03-13

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 till 3 sidor

Fyll i mallen

Ett förvaltningsavtal gällande en fastighet upprättas mellan en förvaltare och antingen en fastighetsägare eller en bostadsrättsförening. Detta avtal kan användas för samtliga fastigheter och syftet med avtalet är att förvaltaren ska sköta fastigheten, det innebär för många en helhetslösning där förvaltaren tar allt tekniskt ansvar som t.ex. underhåll, mottagande av leveranser och kontakt med eventuella boenden eller hantverkare.

Det finns olika typer av fastighetsförvaltning, ekonomisk, administrativ och teknisk. Ekonomisk förvaltning innebär att förvaltaren ges ansvar över fastighetens kapital. Syftet med förvaltningen kan t.ex. vara att fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen behöver hjälp med att sköta redovisningen, årsredovisning eller att justera avgifter. Administrativ förvaltning tar sikte på hyresgästrelaterade frågor. Det kan t.ex. gälla hyresförhandlingar, kontraktskrivningar för nya hyresavtal eller hyresaviseringar. Tekniskt förvaltning omfattar underhåll av själva byggnaden.

Att anlita en förvaltare underlättar ofta för en fastighetsägare då det kan vara mycket tidskrävande att förvalta en fastighet på egen hand. Vidare har en fastighetsförvaltare oftast mer kunskap på området vilket innebär att fastigheten kan skötas på ett bättre och effektivare sätt.


Hur fungerar det?

Förvaltaren och fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen ska vara överens om innehållet i avtalet och godkänna det genom signatur. Av avtalet ska det bl.a. framgå vilka parterna är, en beskrivning av det ansvar som läggs på förvaltaren, d.v.s. vilka uppgifter, den ersättning som ska utgå samt hur eventuellt avtalsbrott ska hanteras.

När avtalet är färdigställd och signerat bör parterna behålla var sitt exemplar.

Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen