Hyresavtal för arbetsplats i skönhetssalong Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Hyresavtal för arbetsplats i skönhetssalong

Senast ändrat Senast ändrat 2024-02-22
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek4 till 7 sidor
5 - 2 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-02-22

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 4 till 7 sidor

Betyg: 5 - 2 röster

Fyll i mallen

Ett avtal om hyra av arbetsplats i en skönhetssalong kan upprättas då en person som utför någon typ av skönhetsbehandling vill hyra en plats i en salong för att utföra sitt arbete. Det kan t.ex. vara en frisör som vill hyra en frisörstol i en salong, en nagelterapeut som vill hyra en arbetsbänk i en salong, en massör som vill hyra en massagebänk på ett spa eller liknande. Detta avtal ska inte förväxlas med en anställning då hyresgästen arbetar för sig själv. Hyresgästen betalar en hyra till hyresvärden för att få vistas i dennes lokaler och utföra sitt arbete där. Hyresvärden har alltså inget arbetsgivaransvar för hyresgästen utan är endast skyldig att hålla arbetsplatsen tillgänglig på det sätt som avtalas om.

Är det en anställning som ska ingås, d.v.s. om en person ska börja arbeta för en arbetsgivare och inte i eget namn, ska ett anställningsavtal upprättas. Detta avtal ska vidare inte förväxlas med ett hyresavtal för lokal. Ska en lokal hyras för att öppna kontor ska i stället ett hyresavtal för kontor upprättas och ska en lokal hyras för annat affärssyfte, t.ex. för att bedriva affär eller salong, ska ett hyresavtal för affärsverksamhet upprättas.

Önskar hyresgästen hyra en hel lokal för att bedriva verksamhet i stället för endast en plats i redan pågående verksamhet ska i stället ett hyresavtal för affärslokal upprättas.

Detta dokument avser endast hyra i kommersiellt syfte. För hyra i bostadssyfte ska i stället ett förstahandshyresavtal (för långtidshyra där hyresvärden är en bostadsrättsförening eller allmännyttan), andrahandshyresavtal (för långtidshyra där hyresvärden är en förstahandshyresgäst eller en bostadsrättsägare), hyreskontrakt för inneboende (då endast en del av en bostad ska hyras), hyresavtal för korttidshyra (för hyra av bostad i max tre månader t.ex. semesterboende) eller ett avtal om bostadsarrende (då en fastighet ska upplåtas för nyttjande i syfte att ge bostad) upprättas.


Hur fungerar det?

Ett hyresavtal för arbetsplats i skönhetssalong upprättas gemensamt mellan hyresvärden, d.v.s. den som hyr ut arbetsplatsen, och hyresgästen, d.v.s. den som ska hyra arbetsplatsen. Hyresvärden är det företag som äger eller hyr den salong som hyresgästen ska hyra en plats i. Hyresgästen kan antingen vara ett företag som bedriver verksamhet inom skönhet eller en privatperson som frilansar inom skönhet.

Avtalet kan vara antingen upprättas muntligt eller skriftligt, för att undvika eventuell framtida tvist om vad som faktiskt överenskommits är dock skriftligt att föredra. Gällande innehållet i hyresavtalet råder det avtalsfrihet. Det står alltså parterna fritt att komma överens om vad som ska ingå och vilka villkor som ska vara gällande. Det bör dock framgå uppgifter till parterna, uppgifter till hyresobjektet, hyresbelopp samt vad som ingår i hyran (t.ex. el, vatten och material), eventuell deposition som ska erläggas innan tillträde (d.v.s. säkerhet för hyresvärden i form av pengar), avtalsperiod, eventuell uppsägningstid samt hur avtalsbrott och tvister ska hanteras. Ska parterna omfattas av sekretess bör även en sekretessklausul inkluderas, detta innebär att parterna inte får sprida konfidentiell information om varandra till utomstående.

Att ställa krav på deposition är en säkerhet för hyresvärden. Deposition är en summa pengar som vanligtvis betalas tillbaka till hyresvärden vid hyresavtalets utgång, förutsatt att hyresobjektet återges i avtalat skick. Har hyresgästen skadat hyresobjektet eller underlåtit att betala hyra har hyresvärden rätt att ta täckning ur depositionen.

Hyresavtalet kan antingen upprättas på bestämd tid, d.v.s. mellan förbestämda datum, eller tillsvidare, d.v.s. fram tills någon av parterna säger upp det. Ett avtal som löper på bestämd tid upphör normalt per automatik vid det datum som bestämts i avtalet. Om så önskas kan parterna komma överens om att uppsägning ändå ska ske och att avtalet förlängs om uppsägning inte sker i utsatt tid eller inte alls.

Ett hyresavtal som löper tillsvidare upphör antingen att gälla i samband med uppsägningen eller efter beaktande av en uppsägningstid. Uppsägningstiden är den period som avtalet fortsätter att gälla trots att någon part har meddelat den andra att avtalet önskas frånträdas. Det är upp till parterna att välja huruvida de ska vara tvungna att ta hänsyn till en uppsägningstid eller inte. Många väljer att avtala om uppsägningstid då det skapar en trygghet för parterna. Hyresvärden ges på detta sätt tid att hitta en ny hyresgäst och hyresgästen ges tid att hitta en ny salong att hyra in sig på. Det finns ingen lag som reglerar hur lång uppsägningstid som gäller vid hyra av arbetsplats i skönhetssalong utan det är upp till parterna att komma överens om, vanligtvis bestäms det till ett antal veckor eller månader.

När avtalet är upprättat ska det signeras av parterna och var part bör därefter behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen