Algemene voorwaarden webwinkel Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Algemene voorwaarden webwinkel

Laatste revisie Laatste revisie 2 weken geleden
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte7 tot 10 pagina's
4,8 - 2 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 2 weken geleden

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 7 tot 10 pagina's

Beoordeling: 4,8 - 2 stemmen

Het model invullen

De Algemene voorwaarden webwinkel kunnen worden gebruikt door een onderneming die via zijn online winkel verkoopt, om afspraken die gelden met alle kopers vast te leggen.

Algemene voorwaarden, ook wel 'de kleine lettertjes' genoemd, zijn duidelijk en begrijpelijk geformuleerde standaard regels die gelden bij iedere koper die iets koopt via de webwinkel. De regels maken deel uit van de koopovereenkomst, en gelden dus ook voor de onderneming van de webwinkel.

In de algemene voorwaarden kunnen geen kernafspraken worden opgenomen, zoals de datum van de verkoop, de kleur van het verkochte product, of de aankoopprijs. De voorwaarden hebben enkel betrekking op randvoorwaarden die op iedere verkoop van toepassing zijn, zoals betalingsvoorwaarden en garantieregelingen.

Wettelijk zijn er twee eisen gesteld aan het gebruik van algemene voorwaarden:

  • De algemene voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend zijn voor de koper;
  • De algemene voorwaarden moeten aan de koper verschaft worden.

Indien niet aan deze vereisten is voldaan, zijn de voorwaarden vernietigbaar. Dit houdt in dat de voorwaarden niet geldig zijn.

Het gebruik van algemene voorwaarden is niet wettelijk verplicht, omdat er al wettelijke bepalingen zijn die op iedere koopovereenkomst van toepassing zijn (mits hiervan niet wordt afgeweken). Echter moeten webwinkels die lid zijn van bepaalde brancheorganisaties wel verplichte algemene voorwaarden toepassen. Dit kan worden nagegaan op de website van de Sociaal-Economische Raad (SER).


Onredelijk bezwarend beding

Er is een wettelijke lijst met bepalingen die per definitie onredelijk zijn, en niet opgenomen mogen worden in de algemene voorwaarden. Dit wordt de zwarte lijst genoemd. Indien een bepaling uit de zwarte lijst is opgenomen in de algemene voorwaarden, zijn de algemene voorwaarden ongeldig.

Ook bestaat er een grijze lijst van bepalingen, waarvan wordt vermoed dat deze onredelijk zijn. Indien een bepaling van de grijze lijst is opgenomen in de algemene voorwaarden, is het aan de onderneming die de bepaling in zijn voorwaarden heeft opgenomen om te bewijzen dat deze niet onredelijk zijn.

Indien een bepaling is opgenomen welke niet op de zwarte- of de grijze lijst staat, kan de bepaling nog steeds als onredelijk beschouwd worden, afhangend van de omstandigheden.


Informatieplicht

Het is van belang dat de koper op de hoogte is van het bestaan en de toepassing van de algemene voorwaarden. Voordat de koopovereenkomst wordt gesloten dient de verkoper aan de koper te laten weten, in begrijpbare taal, dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn, en de koper dient de algemene voorwaarden makkelijk te kunnen vinden en lezen.

Om zeker te zijn dat de algemene voorwaarden op de juiste manier zijn verstrekt aan de consument, kan vóór het bevestigen van de aankoop bij de link naar de algemene voorwaarden de mogelijkheid gegeven worden aan de consument om aan te klikken dat hij akkoord gaat met deze voorwaarden. Indien hij niet akkoord gaat met de voorwaarden kan de aankoop niet voltooid worden.

Ook moet de koper de voorwaarden kunnen opslaan, bijvoorbeeld in Pdf-formaat, zodat de voorwaarden op ieder moment teruggelezen kunnen worden.


Wijziging algemene voorwaarden

Wijziging van de algemene voorwaarden is altijd mogelijk bij eenmalige levering van producten of diensten, omdat bij iedere koop nieuwe voorwaarden kunnen gelden.

Bij een duurovereenkomst, waarbij een bepaald product of dienst voor een langere periode regelmatig wordt geleverd, is wijziging van de algemene voorwaarden alleen mogelijk met toestemming van de koper, of indien in de algemene voorwaarden vermeld staat dat de algemene voorwaarden kunnen wijzigen, en deze wijziging redelijk is en tijdig aan de koper wordt toegestuurd.


Hoe dit document te gebruiken

De algemene voorwaarden kunnen bedingen met betrekking tot de volgende zaken bevatten:

  • Informatieplicht van de ondernemer;
  • Herroepingsrecht en bedenktijd;
  • Verantwoordelijkheden en kosten bij ontbinding;
  • Betalingsvoorwaarden;
  • Levering en uitvoering van de overeenkomst;
  • Garantie;
  • Duurovereenkomsten;
  • Klachten en geschillen.

Ook dient, in het geval dat de consument herroepingsrecht heeft, het Europees modelformulier voor herroeping verschaft te worden aan de consument.

In verband met de strenge regels rondom algemene voorwaarden, is het aan te raden om de voorwaarden regelmatig te controleren op redelijkheid, en eventueel aan te passen, aan de hand van de geldende wetgeving.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen