Algemene voorwaarden webwinkel Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Algemene voorwaarden webwinkel

Laatste revisie Laatste revisie 05-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte7 tot 10 pagina's
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 05-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 7 tot 10 pagina's

Het model invullen

Wat zijn de algemene voorwaarden van een webwinkel?

De algemene voorwaarden van een webwinkel kunnen worden gebruikt door een onderneming die via zijn online winkel spullen verkoopt of diensten aanbiedt, om afspraken die gelden met klanten vast te leggen. Algemene voorwaarden, ook wel 'de kleine lettertjes' genoemd, zijn standaardregels die gelden voor iedere koper die iets koopt via de webwinkel. De regels maken deel uit van de koopovereenkomst en gelden dus ook voor de verkoper.

In de algemene voorwaarden kunnen geen kernafspraken worden opgenomen, zoals de datum van de verkoop, de kleur van het verkochte product, of de aankoopprijs. De voorwaarden hebben enkel betrekking op randvoorwaarden die op iedere verkoop van toepassing zijn, zoals betalingsvoorwaarden en garantieregelingen.

Wettelijk zijn er twee eisen gesteld aan het gebruik van algemene voorwaarden:

  • De algemene voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend zijn voor de koper;
  • De algemene voorwaarden moeten aan de koper verschaft worden.

Indien niet aan deze vereisten is voldaan, zijn de voorwaarden vernietigbaar. Dit houdt in dat de voorwaarden dan niet geldig zijn.


Is het verplicht voor een webwinkel om algemene voorwaarden te hebben?

Het gebruik van algemene voorwaarden is niet wettelijk verplicht, omdat er al wettelijke bepalingen zijn die op iedere koopovereenkomst van toepassing zijn (mits hiervan niet wordt afgeweken). Echter moeten webwinkels die lid zijn van bepaalde brancheorganisaties wel verplichte algemene voorwaarden toepassen. Dit kan worden nagegaan op de website van de Sociaal-Economische Raad (SER).


Wat is de "informatieplicht" bij de algemene voorwaarden van een webwinkel?

Het is van belang dat de koper op de hoogte is van het bestaan en de toepassing van de algemene voorwaarden. Voordat de koopovereenkomst wordt gesloten, dient de verkoper aan de koper te laten weten, in begrijpelijke taal, dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn, en de koper dient de algemene voorwaarden makkelijk te kunnen vinden en lezen.

Om zeker te zijn dat de algemene voorwaarden op de juiste manier zijn verstrekt aan de consument, kan vóór het bevestigen van de aankoop bij de link naar de algemene voorwaarden de mogelijkheid gegeven worden aan de consument om aan te klikken dat hij akkoord gaat met deze voorwaarden. Indien hij niet akkoord gaat met de voorwaarden, kan de aankoop niet voltooid worden.

Ook moet de koper de voorwaarden kunnen opslaan, bijvoorbeeld in pdf-formaat, zodat de voorwaarden op ieder moment teruggelezen kunnen worden.


Wat is niet toegestaan in de algemene voorwaarden van een webwinkel?

Het is in de algemene voorwaarden van een webwinkel verboden om onredelijk bezwarende bedingen op te nemen. Er is een wettelijke lijst met bepalingen die per definitie onredelijk zijn, en niet opgenomen mogen worden in de algemene voorwaarden. Dit wordt de zwarte lijst genoemd. Indien een bepaling uit de zwarte lijst is opgenomen in de algemene voorwaarden, zijn deze algemene voorwaarden ongeldig.

Ook bestaat er een grijze lijst van bepalingen, waarvan wordt vermoed dat deze onredelijk zijn. Indien een bepaling van de grijze lijst is opgenomen in de algemene voorwaarden, is het aan de onderneming die de bepaling in de voorwaarden heeft opgenomen om te bewijzen dat deze niet onredelijk zijn.

Indien een bepaling is opgenomen welke niet op de zwarte- of de grijze lijst staat, kan de bepaling nog steeds als onredelijk beschouwd worden, afhankelijk van de omstandigheden.


Wat kan de duur van de algemene voorwaarden van een webwinkel zijn?

Als er sprake is van een eenmalige levering van producten of diensten gelden de algemene voorwaarden van de webwinkel alleen voor deze aankoop. Het is dan ook mogelijk voor de webwinkel om de algemene voorwaarden te wijzigen, omdat bij iedere koop nieuwe voorwaarden kunnen gelden.

Bij een duurovereenkomst, waarbij een bepaald product of dienst voor een langere periode regelmatig wordt geleverd, blijven de algemene voorwaarden die in eerste instantie zijn overeengekomen geldig. Het wijzigen van de algemene voorwaarden is dan alleen mogelijk met toestemming van de koper, of indien in de algemene voorwaarden vermeld staat dat deze kunnen wijzigen, en deze wijziging redelijk is en tijdig aan de koper wordt medegedeeld.


Wat moet er gedaan worden nadat de algemene voorwaarden van een webwinkel zijn opgesteld?

Na het opstellen van de algemene voorwaarden van de webwinkel dienen deze op de website gepubliceerd te worden. Bij elke aankoop moet de klant deze voorwaarden accepteren en de mogelijkheid hebben deze te lezen. Als de klant niet heeft aangegeven akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, moet hij niet de mogelijkheid hebben door te gaan met de aankoop. De algemene voorwaarden dienen als bewijs van de afspraken en kunnen worden gebruikt om geschillen op te lossen mochten die ontstaan. Daarnaast is het belangrijk om de afspraken na te komen zoals vastgelegd in de voorwaarden.


Wat moeten de algemene voorwaarden van een webwinkel bevatten?

De algemene voorwaarden van een webwinkel moeten de volgende informatie bevatten:

  • De informatieplicht van de ondernemer, herroepingsrecht en bedenktijd;
  • Verantwoordelijkheden en kosten bij ontbinding;
  • Betalingsvoorwaarden, leveringsvoorwaarden en uitvoering van de overeenkomst;
  • Garantie en de procedure bij klachten of geschillen;
  • Regels betreffende duurovereenkomsten.


Welke wetten zijn van toepassing op de algemene voorwaarden van een webwinkel?

Op de algemene voorwaarden van een webwinkel zijn boek 6, titel 5 afdeling 2b en 3 Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van toepassing.


Het model bewerken?

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen