Naar boven
Privacyverklaring website Het model invullen

Privacyverklaring website

Laatste revisie
Laatste revisie Gisteren
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 5 tot 8 pagina's
Beoordeling 5 - 1 stem
Het model invullen

Het model

Laatste revisieLaatste revisie: Gisteren

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 5 tot 8 pagina's

Beoordeling: 5 - 1 stem

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Privacyverklaring website

Een Privacyverklaring voor een website, ook wel een privacybeleid genoemd, is informatie die wordt gegeven aan de gebruikers van de website, om hen te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens. Een gebruiker is iedereen die de website bezoekt of op een andere manier met de website communiceert.

Persoonsgegevens zijn gegevens over de gebruiker, die iets zeggen over de identiteit van de gebruiker. Er bestaan gewone persoonsgegevens en bijzonder persoonsgegevens.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt door een onderneming, wordt toezicht gehouden of deze gegevensverwerking volgens alle regels is. De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederlandse de autoriteit die is aangesteld voor het toezicht op gegevensverwerking.


Gewone persoonsgegevens

Onder gewone persoonsgegevens vallen ongevoelige gegevens van de gebruiker, zoals de naam, het adres, de geboortedatum en contactgegevens. Deze gegevens mogen worden verzameld en verwerkt. De gegevensverwerking moet een wettelijke grondslag hebben, wat inhoudt dat sprake moet zijn van één van de volgende gevallen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker van de website;
 • De verwerking is noodzakelijk vanwege een wettelijke verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke;
 • De verwerking is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen;
 • De verwerking is noodzakelijk om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde.

Bijzondere persoonsgegevens

Onder bijzondere persoonsgegevens vallen gevoelige gegevens van de gebruiker, zoals de etniciteit, geaardheid, politieke opvattingen, godsdienst, medische gegevens, of strafrechtelijke gegevens van de gebruiker. Deze gegevens zijn extra streng beschermd door de wetgever, en daarom in principe verboden om te verzamelen en verwerken.

Enkel wanneer er een wettelijke uitzondering van toepassing is, mogen deze gegevens verzameld worden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de verwerking nodig is voor wetenschappelijk of historisch onderzoek.


Algemene verordening gegevensbescherming

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een verordening die bestaat uit regels die zijn opgesteld door de Europese Unie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De regels zijn van toepassing op de gehele Europese Unie en waarborgen de bescherming van persoonsgegevens.

Het doel van de AVG is dat er meer transparantie is naar gebruikers van een website over het verzamelen van hun persoonsgegevens, en dat het verwerken van persoonsgegevens zo veel mogelijk wordt beperkt naar de gevallen waarin dit daadwerkelijk nodig is. Daarnaast biedt de AVG een minimum beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens van de inwoners van de Europese Unie.

Een website die persoonsgegevens verwerkt is op grond van de AVG verplicht om een privacyverklaring op te stellen, en de gebruiker van de website toegang te geven tot deze informatie.

Voor meer informatie over de AVG en de regels omtrent gegevensverwerking kan de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens geraadpleegd worden.


Hoe dit document te gebruiken

Het document dient te worden ingevuld met de gegevens van de onderneming van de website.

De privacyverklaring dient de volgende informatie te bevatten:

 • Welke persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Eventuele gegevens van de Functionaris Gegevensbescherming;
 • De doelen waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden;
 • De grondslag waarop de verwerking gebaseerd is;
 • De ontvangers waaraan de persoonsgegevens doorgegeven worden, en de bijbehorende waarborgen;
 • Hoe lang de gegevens bewaard worden;
 • De rechten van de gebruiker van de website;
 • Klachtenprocedure;
 • Eventuele informatie over geautomatiseerde besluitvorming;
 • Het gebruik van cookies.

De privacyverklaring dient te worden geplaatst op een plek en wijze waarop de gebruiker van de website deze makkelijk kan vinden.

Indien de website ook gebruik maakt van het plaatsen van cookies (kleine hoeveelheden data die op de browser van de gebruiker worden geplaatst op het moment dat de gebruiker de website bezoekt, en bij een volgend bezoek van de gebruiker naar de server van de website teruggestuurd worden) kan de Cookieverklaring gebruikt worden voor de vermelding van het gebruik hiervan.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen