Volmacht Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Volmacht

Laatste revisie Laatste revisie 08-02-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
4,4 - 14 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 08-02-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Beoordeling: 4,4 - 14 stemmen

Het model invullen

Een Volmacht, ook wel een machtiging, wordt opgesteld door een persoon of bedrijf (de volmachtgever) die een ander persoon (de gevolmachtigde) het recht geeft om bepaalde handelingen namens hem te verrichten. Dit document kan gebruikt worden voor onderhandse volmachten, waarbij geen notaris ingeschakeld wordt.

Voorbeelden van een volmacht zijn een persoon die een familielid machtigt om voor hem een stem uit te brengen bij de Tweede Kamer verkiezingen omdat hij zelf op vakantie is, of een persoon die een vertrouwenspersoon machtigt om zijn bankzaken te regelen wanneer hij hier zelf niet meer toe in staat is.

Een volmacht kan worden gegeven door personen en aan rechtspersonen. Een rechtspersoon is een onderneming met rechtspersoonlijkheid. Dit houdt in dat de onderneming dezelfde rechten en plichten heeft als een individueel persoon. Veel voorkomende voorbeelden hiervan zijn de naamloze vennootschap, besloten vennootschap, stichting en vereniging. Voor meer informatie en een volledige lijst van de soorten rechtspersonen kan de website van de Kamer van Koophandel geraadpleegd worden.


Algemene volmacht en bijzondere volmacht

Er bestaan twee soorten volmacht: algemene volmacht en bijzondere volmacht.

  • Algemene volmacht houdt in dat de gevolmachtigde alle soorten handelingen mag verrichten namens de volmachtgever, behalve de handelingen die expliciet zijn uitgesloten van de volmacht. De gevolmachtigde mag met een algemene volmacht dan ook veel belangrijke beslissingen nemen voor de volmachtgever. Het is hierbij van belang dat de volmachtgever volledig vertrouwen heeft in de gevolmachtigde. Bij een algemene volmacht zorgt een notariële akte voor de zekerheid dat de gevolmachtigde volledig gemachtigd is voor alle soorten handelingen.
  • Bijzondere volmacht houdt in dat de gevolmachtigde enkel de specifieke handeling mag verrichten waarvoor de volmacht is gegeven (bv. indien de volmacht is gegeven voor het verrichten van een specifieke betaling, heeft de gevolmachtigde enkel de bevoegdheid deze betaling namens de volmachtgever ter verrichten). De gevolmachtigde heeft naast deze bevoegdheid geen andere bevoegdheid om handelingen te verrichten namens de volmachtgever.


Notariële volmacht en onderhandse volmacht

Een volmacht kan worden opgesteld door een notaris, in een notariële volmacht, of zonder tussenkomst van een notaris, in een onderhandse volmacht.

In principe kan een volmacht zonder notaris opgesteld worden. Voor bepaalde handelingen zijn echter notariële aktes nodig en/of aan te raden, omdat een notaris kan nagaan of de volmachtgever dit uit volledige eigen wil doet en in staat is deze keuze bewust te maken.

Het kan voorkomen dat een onderhandse volmacht niet door iedere derde partij wordt erkend, en de gevolmachtigde dus niet de mogelijkheid krijgt om zijn volmacht uit te oefenen. Het is daarom van belang om na te gaan of een onderhandse volmacht voldoende is voor de volmacht die gegeven wordt.


Hoe dit document te gebruiken

In een volmacht dienen de volgende zaken opgenomen te worden:

  • de gegevens van de volmachtgever en de gevolmachtigde;
  • een duidelijke omschrijving van hetgeen waarvoor de volmacht wordt gegeven en welke handelingen de gevolmachtigde mag verrichten namens de volmachtgever;
  • een duidelijke omschrijving van de grenzen aan de volmacht (welke handelingen de gevolmachtigde niet mag verrichten, of onder welke voorwaarden de gevolmachtigde handelingen mag verrichten);
  • de data waarop de volmacht geldig is;
  • de handtekeningen van de volmachtgever en de gevolmachtigde.

De volmacht wordt ondertekend door de volmachtgever en de gevolmachtigde. De gevolmachtigde dient de volmacht te laten zien of een kopie te verschaffen wanneer een handeling voor de volmachtigde verricht wordt.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen