Naar boven
Leningsovereenkomst Het model invullen

Leningsovereenkomst

Laatste revisie
Laatste revisie 03-09-2023
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 4 tot 6 pagina's
Beoordeling 4,7 - 57 stemmen
Het model invullen

Het model

Laatste revisieLaatste revisie: 03-09-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 4 tot 6 pagina's

Beoordeling: 4,7 - 57 stemmen

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Leningsovereenkomst

Een Leningsovereenkomst kan worden gebruikt als document ter uiteenzetting van de voorwaarden en bepalingen van een geldlening tussen een leninggever en een leningnemer. Dit kan een geldlening betreffen tussen vrienden, familieleden of tussen bedrijven.


De geldlening

De hoogte van een geldlening kan worden vastgesteld door de leninggever en de leningnemer. De geldlening kan worden terugbetaald op verschillende manieren. Het volledige bedrag kan in één keer worden terugbetaald op een vastgestelde datum of wanneer de leninggever dit eist, of het bedrag kan worden terugbetaald in termijnen. Over de periode dat de geldlening nog niet is terugbetaald kan de leninggever rente eisen. Er is geen wettelijke minimum of maximum hoogte van de rente, maar de hoogte dient wel redelijk te zijn. In de rechtspraak is bepaald dat een redelijke rente maximaal 25% hoger of lager is dan de rente die de banken vragen.


Zekerheden

Ter zekerheidsstelling van de terugbetaling door de leningnemer aan de leninggever, kan de leninggever een pandrecht, hypotheekrecht of een garantsteller eisen.

Een pand- of hypotheekrecht is het recht voor de leninggever om een voorwerp of zaak van de leningnemer te verkopen en de opbrengst te houden in het geval dat de leningnemer de lening niet kan terugbetalen. Een pand- of hypotheekrecht werkt hetzelfde. Het verschil tussen een pand- en hypotheekrecht is dat een hypotheekrecht gevestigd kan worden op onroerende (vaste) goederen, zoals een huis, bedrijfsruimte, of een stuk grond. Een pandrecht daarentegen kan gevestigd worden op roerende (beweegbare) goederen, zoals een auto of een horloge, of op een vordering (een bedrag die de Leningnemer tegoed heeft van een ander persoon/bedrijf).

Een garantsteller is een persoon die borg staat en de lening zal terugbetalen indien de leningnemer de lening niet kan terugbetalen.


Verzuim

De leningnemer is in verzuim wanneer hij zich niet aan de verplichtingen houdt die zijn afgesproken in de leningsovereenkomst. Bij een geldlening is het gebruikelijk om een aantal gevallen vast te leggen waarin de leningnemer per direct in verzuim is, zonder dat de leninggever hiervoor een ingebrekestelling moet geven. Dit is van toepassing op de situaties waarin het voor de leninggever aannemelijk is dat de geldlening niet terugbetaald kan worden door de leningnemer, zoals bij een faillisement, ziekte of overlijden van de leningnemer, of indien de zekerheden niet langer voldoende zijn om de geldlening terug te betalen.

Wanneer de leningnemer in verzuim is, zal de uitstaande geldlening en de eventuele rente direct opeisbaar worden.


Hoe dit document te gebruiken

Dit document dient te worden ingevuld met alle relevante informatie met betrekking tot de geldlening en de betrokken personen en/of bedrijven. De overeenkomst geeft de mogelijkheid om de volgende (optionele) onderwerpen te bevatten:

  • Het geleende bedrag en de bijbehorende rente
  • De methode van terugbetaling
  • Zekerheden (garantsteller, pandrecht, hypotheekrecht)
  • Boetes in geval van niet tijdige betaling of vooruitbetaling
  • Gevallen van verzuim
  • Opeisbaarheid van de Geldlening en de rente

Na het invullen van de Leningsovereenkomst dient deze te worden getekend door de leninggever en de leningnemer. Vervolgens krijgen alle beiden een exemplaar van de overeenkomst.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen