Överst på sidan
Volontäravtal Fyll i mallen

Volontäravtal

Senast ändrat
Senast ändrat 2022-11-19
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 till 2 sidor
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändrat: 2022-11-19

Storlek: 1 till 2 sidor

Tillgängliga format: Word och PDF

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Volontäravtal

Ett volontäravtal innehåller villkor för ett volontärarbete, d.v.s. ett oavlönat arbete.


Vad är det för något?

Ett volontärarbete skiljer sig från ett vanligt arbete på så sätt att ingen lön utgår. Den som volontärarbetar gör det utan ekonomiskt vinstintresse. Syftet kan i stället vara allmännyttigt eller egennyttigt p.g.a. eget intresse kopplat till verksamheten i fråga.

Ett volontäravtal fastställer villkoren för arbetet och är mer eller mindre utformat som ett anställningsavtal. De arbetsrättsliga reglerna är dock inte tillämpliga och heller inte eventuellt kollektivavtal.


Hur fungerar det?

Ett volontäravtal upprättas mellan volontärarbetaren och det företag/organisation/förening där volontäravtalet ska utföras. Samtliga villkor för arbetet bör framgå för att undvika tvister om vad som kommit överens om. Viktigt är att det tydligt framgår att det är ett volontärarbete för att undvika risk att volontären misstar avtalet för ett uppdragsavtal eller anställningsavtal.

När avtalet är upprättat ska det signeras av båda parter och var part sedan tilldelas var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Får volontärarbetaren någon typ av ersättning, även om den är symbolisk, är inkomstskattelagen (1999:1229) tillämplig.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen